witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Jestes tutaj: Strona główna > Aktualnosci_projekt


Menu główneWyjaśnienie Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy: „Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

 

Zawiadamia się, że w dniu 28 marca 2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na: „zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na: „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym - pracowniach zawodowych i ich zapleczu - łazienka, korytarz, holl oraz w serwerowni, instalacja elektryczna i sieć LAN, instalacja wentylacji i klimatyzacji, przebudowa instalacji wewnętrznych w tym roboty budowlane przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej (wymiana c.o, instalacja elektryczna - wymiana oświetlenia) w tym dostawa mebli, rolet oraz projektorów multimedialnych w ramach projektu pn. „ Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na: „Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. „ Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizowanego projektu pn. ,,Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”, Program operacyjny: RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Zakup sprzętu
i wyposażenia w ramach realizowanego projektu pn. ,,Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”, Program operacyjny: RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólnezostało unieważnione.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizowanego projektu pn. ,,Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”, Program operacyjny: RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne prowadzone zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności

Wyjaśnienie Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: „Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”, Program operacyjny: RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

Zawiadamia się, że w dniu 25.10.2016 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert na:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na: opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Podziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

,,Budowa kompleksu sportowego obejmująca budowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach z instalacją elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej  oraz przebudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym”

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: ,,Budowę kompleksu sportowego obejmująca budowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach z instalacją elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

Wyjaśnienie Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: ,,Budowę kompleksu sportowego obejmująca budowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach z instalacją elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”