Jestes tutaj: Strona główna > Dokumenty > Dokumenty
 

Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Promowania Uczniów

Aneks do $3 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Promowania Uczniów (Posiedzenie Rady Pedagogicznej z dnia 21.03.2013 r. ) dotyczący przeliczeń procentowych prac pisemnych uczniów z przedmiotów ogólnych
i zawodowych.

Przeliczenia procentowe przedstawiają się następująco:

Ocena

Zakres w %

Celujący

6

98% - 100%

Bardzo dobry +

5+

92% - 97%

Bardzo dobry

5

86% - 91%

Bardzo dobry -

5-

81% - 85%

Dobry +

4+

76% - 80%

Dobry

4

70% - 75%

Dobry -

4-

64% - 69%

Dostateczny +

3+

58% - 63%

Dostateczny

3

51% - 57%

Dostateczny -

3-

46% - 50%

Dopuszczający

2

30% - 45%

niedostateczny

1

0% - 29%

Z języków obcych przeliczenia procentowe przedstawiają się następująco:
Poziom rozszerzony

Ocena

Zakres w %

bardzo dobry

88% – 100%

dobry

75% – 87%

dostateczny

60% – 74%

dopuszczający

50% – 59%

niedostateczny

0% – 49%

Oceny cząstkowe:
1, 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+, 6
Wagi ocen:

Nazwa

Kategoria ocen poprawianych

Waga

aktywność

 

1

egzamin

 

6

kartkówka

 

3

odpowiedź powtórzeniowa

 

4

odpowiedź ustna

 

2

projekt

 

4

sprawdzian

sprawdzian (oc. poprawiona)

5

zadanie

 

1

zeszyt

 

3