ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dodane przez Administrator dnia 17 marzec 2017 15:40

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:
zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie
prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Treść rozszerzona

RPO/ZAM/5/2017                                                            Miejsce Piastowe, dnia 17.03.2017 r.

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Biuro Usługowo – Turystyczne Atlantic 35-073 Rzeszów Plac Wolności 12 za kwotę 13 450,00 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

Biuro Podróży
Rzemyk Travel
31-530 Kraków
Ul. Grzegórzecka 4/U3a

cena

 

16 240,00

- 81,16 pkt

 

83,16

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

 

Standard środka transportu

2 pkt

UpHotel Sp. z o.o.
Ul. Długa 13/1
58-500 Jelenia Góra

cena

15 800,00zł

- 83,42 pkt

 

85,42

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

 

Standard środka transportu

2 pkt

,,Strider Tours”
Usługi Turystyczne Małgorzata Opalińska
Aleja Zwycięstwa 1f/8
83-110 Tczew

cena

15 921,00 zł

- 82,79 pkt

84,79 pkt

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Biuro Usługowo – Turystyczne Atlantic
35-073 Rzeszów
Plac Wolności 12

cena

13 450,00 zł

98,00 pkt

 

100,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu
Oferta najkorzystniejsza

Standard środka transportu

2 pkt

Biuro Turystyczne ,,Poltur Kazimierz Puk
39-400 Tarnobrzeg
Pl. B. Głowackiego 36

cena

16 576,00 zł

79,52 pkt

 

81,52

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Magdalena Siśkiewicz New Challenge
Ul. Rydlówka 5/107
30-363 Kraków

cena

17 546,00 zł

75,12 pkt

 

77,12

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Sun&More Sp. z o.o.
Ogrodowa 25
21-037 Szczecin

cena

22 940,00 zł

57,46 pkt

 

59,46

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Biuro Pielgrzymkowo –Turytyczne
,,Credo”
38-400 Krosno ul. Rynek 12

cena

16 800,00 zł

78,46 pkt

 

80,46

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt