Podpisali umowy - wyjadą na staż
Dodane przez WebmasterMZSP dnia 22 czerwiec 2017 13:48

Uczniowie Techników Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym podpisali umowy o staż zawodowy w Irlandii.
Staże zostaną zrealizowane w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe dla młodych zawodowców”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Na staż do Irlandii do Dublina wyjedzie 7 uczniów i 13 tegorocznych absolwentów. Celem realizacji staży jest ...
Treść rozszerzona

Uczniowie Techników Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym podpisali umowy o staż zawodowy w Irlandii.
Staże zostaną zrealizowane w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe dla młodych zawodowców”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Na staż do Irlandii do Dublina wyjedzie 7 uczniów i 13 tegorocznych absolwentów. Celem realizacji staży jest poszerzenie umiejętności zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, doskonalenie języka angielskiego, w tym zawodowego.
Staże dotyczyć będą uczniów i absolwentów uczących się na kierunkach: technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik technologii drewna. Trwać będą 4 tygodnie i realizowane będą już od 3 lipca. Uczestnicy projektu przed wyjazdem zostali objęci przygotowaniem językowym, kulturowym i psychologicznym. Z budżetu projektu pokryte zostaną wszelkie koszty organizacji staży – koszty Podróży, zakwaterowanie i wyżywienia, ubezpieczenia uczniów, a także kieszonkowego na czas pobytu w Dublinie.