Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym http://www.mzsp.pl Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym February 20, 2018, 21:14:19 pl admin@mzsp.pl MZSP.PL Copyright 2007-2013 MZSP hourly 1  PROGRAM II ETAPU XVIII REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY O WIELKICH POLAKACH Archiprezbiterat Krośnieński http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1844 February 15, 2018, 13:38:12 MIEJSCE: MZSP Miejsce Piastowe DATA: 23.02.2018 r. 8.45 – Msza św. w Sanktuarium w Miejscu Piastowym. 9.30 – Wspólne spotkanie w auli MZSP w Miejscu Piastowym. (uczestnicy, katecheci i organizatorzy)... Mały Zasób Szkolnych Publikacji http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1843 February 13, 2018, 20:31:34 <p style="text-align:center;">Pierwsze wydanie gazetki młodzieży szkolnej &#8222;Mały Zasób Szkolnych Publikacji&#8221; jest już dostępne na naszej stronie. </p><p style="text-align:center"><a href='http://www.mzsp.pl/gazetka/Main.php?MagID=18&amp;MagNo=24'>Zapraszamy do czytania!</a></p> ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1842 February 12, 2018, 21:18:30 <p>Zapraszam Państwa do składania ofert na przeprowadzenie kursu języka angielskiego branżowego/zawodowego  z zakresu kierunków/branż nauczanych w szkole Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu &bdquo;Młodzi zawodowcy na START &rdquo;. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie. </p> „O jedno bym Cię prosił, daj mi tej miłości…” http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1841 February 12, 2018, 17:50:59 <p>Dzień 26 stycznia 2018 r. był dniem, w którym społeczność Michalickiego Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym spotkała się na uroczystości związanej ze świętem ich Patrona szkoły – błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza.</p> <p>Przygotowany spektakl poetycko muzyczny przez młodzież gimnazjalną i licealną oparty został na przemyśleniach Patrona dotyczących uczucia miłości – kierowanego do drugiego człowieka, uczucia, które w życiu ks. Markiewicza odegrało najważniejszą rolę i jak sam ją nazywał miłości wszechogarniającej – przy której:</p> „Mądrość słowa a nawet życie są niczym”. Nowe obiekty w Miejscu Piastowym [ wideo wizualizacja ] http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1840 February 2, 2018, 20:17:32 <p>W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja długo oczekiwanej w Miejscu Piastowym inwestycji mającej zapewnić potrzebną infrastrukturę do działalności edukacyjnej, wychowawczej i duszpasterskiej. Pod koniec ubiegłego roku Zgromadzenie Św. Michała Archanioła podpisało w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu zapewniającego wsparcie finansowe dla planowanego przedsięwzięcia, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014 – 2020. Pełne brzmienie projektu:</p> „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” Michalicki Zespół Szkół – historyczne wydarzenie z defiladą w tle http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1839 February 2, 2018, 19:24:33 [ zobacz liczne materiały wideo oraz galerie ] <p>Orkiestra Reprezentacyjna WP, Kompania Honorowa Wojsk Obrony Terytorialnej, uroczysta liturgia w Sanktuarium i pełen ceremoniał wojskowy na placu - to sceneria uroczystości jakie odbyły się 24 stycznia 2018 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Obchody Dnia Patrona Szkoły połączone były z rozpoczęciem Roku 100 Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz ślubowaniem wojskowym blisko 200 uczniów prowadzonych w placówce klas mundurowych certyfikowanych przez MON. Była to pierwsza w historii szkoły uroczystość odbywająca się wg formuły organizowanych w profesjonalnych okolicznościach ceremonii przysięgi wojskowej wraz z defiladą pododdziałów uczniowskich MZSP. </p> OGŁOSZENIE O REKRUTACJI http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1837 January 23, 2018, 11:35:19 KURS projektowanie sieci światłowodowych 8 godz. KURS techniki łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych <p style="text-align:center">w części on-line oraz zajęcia praktyczne – 20 godz. zakończony uzyskaniem certyfikatu instalatora</p> <p>   ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA  W RAMACH PROJEKTU</p> <p style="text-align:center"> &bdquo;MŁODZI  ZAWODOWCY  NA  START&rdquo;  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.</p> <p>Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Święto Patrona Szkoły - ślubowanie klas mundurowych. http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1836 January 22, 2018, 11:09:59 <p>Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym zaprasza na uroczystość patronalną szkoły 24 stycznia 2018 r., w rocznicę śmierci jej Założyciela i Założyciela Zgromadzeń św. Michała Archanioła, księdza Bronisława Markiewicza, połączoną z ceremonią ślubowania wojskowego wszystkich klas mundurowych. Wydarzenie stanowić będzie również otwarcie Roku Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość realizowana zostanie we współpracy z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej. Weźmie w niej udział cała społeczność szkolna w liczbie 700 osób, w tym uczniowie 9 klas o profilu mundurowym. Program :</p> ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1835 January 19, 2018, 20:11:28 <p>Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:</p> <p style="text-align:center">zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu Techniki światłowodowe - łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla 10 uczniów  Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu &bdquo;Młodzi zawodowcy na START &rdquo;. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.</p>