Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym http://www.mzsp.pl Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym March 29, 2017, 3:28:17 pl admin@mzsp.pl MZSP.PL Copyright 2007-2013 MZSP hourly 1  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1689 March 28, 2017, 12:31:34 <p>Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:</p> <p style="text-align:center">zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu Techniki światłowodowe - łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 20 uczniów  Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu &bdquo;Młodzi zawodowcy na START &rdquo;. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.</p> <p> prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.</p> Wyjaśnienie Zaproszenia do składania ofert http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1688 March 28, 2017, 12:28:14 <p>Dotyczy: &bdquo;Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. &bdquo;Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zawiadamia się, że w dniu 28 marca 2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na: &bdquo;zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. &bdquo;Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym&rdquo;</p> ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1687 March 27, 2017, 17:26:28 <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p>Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:</p> <p style="text-align:center">zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu &bdquo;Młodzi zawodowcy na START &rdquo;. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie</p> <p>prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.</p> <p>Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: LISTA RANKINGOWA OSÓB http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1686 March 25, 2017, 7:31:47 <p style="text-align:center">LISTA RANKINGOWA OSÓB KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ UCZESTNICTWA I ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE na KURS TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWE – ŁĄCZENIE PRZEWODÓW MIEDZIANYCH I ŚWIATŁOWODOWYCH 20 godz. w ramach projektu &bdquo;MŁODZI  ZAWODOWCY  NA  START&rdquo;  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie. Lista powstała w oparciu o kryteria rekrutacji: - średnia ocen ogółem x 2 - zachowanie: wzorowe – 4 pkt, bardzo dobre – 3 pkt., dobre – 2 pkt., poprawne – 1 pkt. - zamieszkiwanie na terenach wiejskich -  1 pkt. </p> LISTA REZERWOWA OSÓB http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1685 March 25, 2017, 7:29:11 <p style="text-align:center">LISTA REZERWOWA OSÓB KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ UCZESTNICTWA I NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE na KURS TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWE – ŁĄCZENIE PRZEWODÓW MIEDZIANYCH I ŚWIATŁOWODOWYCH 20 godz. w ramach projektu &bdquo;MŁODZI  ZAWODOWCY  NA  START&rdquo;  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie. Lista powstała w oparciu o kryteria rekrutacji: - średnia ocen ogółem x 2 - zachowanie: wzorowe – 4 pkt, bardzo dobre – 3 pkt., dobre – 2 pkt., poprawne – 1 pkt. - zamieszkiwanie na terenach wiejskich -  1 pkt. W przypadku   rezygnacji ucznia z listy rankingowej z udziału w Kursie w jego miejsce zostaną zakwalifikowani uczniowie w następującej kolejności:</p> Rekolekcje Wielkopostne dla Nauczycieli i Pracowników Administracji http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1684 March 24, 2017, 22:02:21 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1683 March 24, 2017, 21:47:44 <p>Zapraszam Państwa do składania ofert na: „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym - pracowniach zawodowych i ich zapleczu - łazienka, korytarz, holl oraz w serwerowni, instalacja elektryczna i sieć LAN, instalacja wentylacji i klimatyzacji, przebudowa instalacji wewnętrznych w tym roboty budowlane przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej (wymiana c.o, instalacja elektryczna - wymiana oświetlenia) w tym dostawa mebli, rolet oraz projektorów multimedialnych w ramach projektu pn. „ Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”</p> ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1682 March 24, 2017, 19:31:08 <p>Zapraszam Państwa do składania ofert na: &bdquo;Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. &bdquo; Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym&rdquo;</p> Wyjaśnienie zaproszenia do składania ofert http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1681 March 22, 2017, 22:08:18 Dotyczy: zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu &bdquo;Młodzi zawodowcy na START &rdquo;. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.</p> <p>Zawiadamia się, że w dniu 22 marca 2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na: zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu &bdquo;Młodzi zawodowcy na START &rdquo;. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.