Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym http://www.mzsp.pl/ Kanał RSS Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Kolejny „dzień wojskowy” pionu certyfikowanego MZSP. http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1811 <p>Pilotażowy program MON dla klas mundurowych to ogólnopolski projekt, realizowany przez MON w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019. Projekt ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. </p> Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Kurs Techniki druku offsetowego w naszej szkole. http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1810 <p>Jeszcze przez rok w naszej szkole będzie realizowany projekt &bdquo;MŁODZI ZAWODOWCY NA START&rdquo;, który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Kolejna grupa uczniów przystąpiła do udziału w nim. W bieżącym okresie zrealizowany został Kurs Techniki Druku Offsetowego w którym udział wzięli uczniowie i uczennice</p> Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Mundurówki MZSP zaopatrzone w nowe polary. http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1809 <p> W Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ostatnich dniach sfinalizowano kolejny projekt, który wpisuje się w całą strategię podnoszenia jakości wychowania i nauczania oraz wizerunku naszej placówki.</p> Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Ulicami Krosna przemknął XXI Bieg Niepodległości – MZSP też tam było. http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1808 <p>Jedną z form świętowania kolejnych rocznic odzyskania niepodległości jest organizowany cyklicznie Bieg Niepodległości. W tym roku odbyła się już 21. edycja biegu, a dodatkowo zorganizowano Zawody Nordic Walking. Impreza zgromadziła około 400 uczestników z całego regionu...</p> Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Czas na lekturę! http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1807 <p>W ramach realizowanego w naszej szkole Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa, dotarła do nas ostatnia partia zakupionych książek. W większości to pozycje, które uzupełniają zbiór szkolnych lektur. Dodatkowo zakupiliśmy kilka audiobooków tj. „Lalka”, „Pan Tadeusz”, „Ferdydurke” oraz „Wesele”. W tej dostawie nie zabrakło również nowości wydawniczych, a także kilka pozycji książkowych zgłoszonych jako Wasze propozycje...</p> Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Znani z nami… sympozjum w Miejscu Piastowym 2017. http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1806 <p> W dniach 24-25 listopada 2017 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbywać się będzie XV edycja organizowanego corocznie sympozjum naukowego. Temat tegorocznego brzmi: „Praca socjalna a wychowanie” i uwzględnia myśl pedagogiczną twórcy naszego Zakonu zawartą w słowach: „Chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży z wszystkich krajów i narodów, żywić ich za darmo i przyodziewać ich na duszy i na ciele”. </p> Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1805 <p>RPO/ZAM/11/2017</p> Miejsce Piastowe, dnia 6.11.2017 r. według rozdzielnika</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center;clear:both;">ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p>Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:</p> <p style="text-align:center">zorganizowanie szkolenia obsługa programu ZW3D zintegrowanego systemu CAD/CAM Inżynieria odwrotna dla nauczyciela przedmiotów zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu &bdquo;Młodzi zawodowcy na START &rdquo;. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie</p> <p> prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.</p> Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Nowa jakość MZSP… http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1804 W Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ostatnich dniach sfinalizowano kolejny projekt, który wpisuje się w całą strategię podnoszenia jakości wychowania i nauczania oraz wizerunku naszej placówki. Wsłuchując się w głos uczniów naszych klas Pro-Medycznych wprowadzono do użytku najwyższej jakości polary. Uczniowie mają obowiązek posługiwać się nimi oraz dedykowanymi koszulkami w wybrane dwa dni w tygodniu oraz na wszystkich uroczystościach szkolnych i wyjazdach zewnętrznych. Dziękujemy firmie „KABAPOL” za profesjonalną obsługę i życzliwość. Czekamy teraz z niecierpliwością na polary dla klas mundurowych. Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Nasza młodzież kolejny raz na OM-e. Byliśmy najliczniejszą grupą http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1803 W dniach 27-29 października 2017 uczniowie Michalickiego Zespołu Szkół wraz z s. Edwardą Grzywną, ks. Marcinem Gieradą oraz ks. Pawłem Wojakiewiczem uczestniczyli w spotkaniu młodzieży michalickiej w Stalowej Woli. Prócz chwil skupienia i modlitwy nie zabrakło ciekawych konferencji, wyprawy statkiem oraz innych atrakcji.