Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym http://www.mzsp.pl/ Kanał RSS Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Nasi już w Dublinie! http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1751 Jak wcześniej informowaliśmy, grupa 20 uczniów i absolwentów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbywa wakacyjny staż zawodowy w Dublinie. W dniu 2 lipca grupa pod opieką P. Agnieszki Penar odbyła podróż do Dublina, ogromne przeżycie dla większości uczestników, gdyż był to dla nich pierwszy lot w życiu. Późnym wieczorem wylądowali szczęśliwie w Dublinie, skąd zostali odebrani przez rodziny goszczące. Wszyscy uczestnicy zostali zakwaterowani u rodzin irlandzkich, dla poczucia bezpieczeństwa i również po to aby każdy poczuł gościnność ... Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Wykaz podręczników do pierwszej klasy http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1750 <p>Wykaz podręczników do pierwszej klasy liceum i technikum na rok szkolny 2017/2018</p> <p style="text-align:center;"><a href="http://mzsp.pl/aktualnosci.php?readmore=1750">Czytaj więcej</a></p> Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym PILNE !!! http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1748 <p style="margin-top:1em;font-size:1.5em; line-height:1.5em;">Poniżej publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do wszystkich typów liceum, technikum i szkoły branżowej Michalickigo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych !!!</p> <p style="margin-top:1em;font-size:1.5em; line-height:1.5em; font-weight:bold;">Potwierdzeniem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, stanowiącego własność ucznia, które powinno być wydane w każdej szkole na jego żądanie.</p> <p style="text-align: right;margin-top:1em;font-size:1.5em; line-height:1.5em;">Dyrekcja</p> <a href="http://mzsp.pl/aktualnosci.php?readmore=1748" style="color:#FF0000"> Zobacz listy kandydatów zakwalifikowanych do MZSP</a> <p style="margin-top:3em;font-size:1.5em; line-height:1.5em;">Czas pracy komisji Rekrutacyjnej od 30 czerwca do 7 lipca 2017r.:</p> 30.06.2017 r. (Piątek) od 800 do 1500 od 3.07 - 7.07 (Poniedziałek - Piątek) od 900 do 1300 Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Szkoły mundurowe z certyfikatem MON http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1747 Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas. <p style="text-align:center;text-indent:0 !important;"><a href="http://bdsp.wp.mil.pl/pl/34.html" style="color:red;font-size:2em;">Sprawdź, które szkoły biorą udział w programie</a> lub <a href="http://mzsp.pl/aktualnosci.php?readmore=1747" style="color:red;font-size:2em;">czytaj więcej</a></p> Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/17 http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1746 Piątek 23 czerwca 2017r. dla uczniów całej Polski w tym również Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Michalickiego Gimnazjum był szczególnym dniem. Wszyscy elegancko ubrani z uśmiechami na twarzy rozświetlili szkolne mury swoją obecnością. Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego rozpoczęła msza św. w Sanktuarium, której przewodniczył oraz piękne słowa kazania wygłosił Ojciec Generał ks. Dariusz Wilk. Wspaniała asysta ministrantów, pięknie odczytane teksty liturgiczne oraz wokal i akompaniament szkolnego Zespołu „Angel” pod przewodnictwem p. Pawła Gościńskiego rozświetliły to wydarzenie... Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO W MŁODZIEŻOWEJ GRUPIE BEER – SZEBA. http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1745 Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym wśród wielu pozaszkolnych działań od 5 –u lat prowadzi wtorkowe spotkania w internacie. W każdy wtorek kilkanaście osób spotyka się by porozmawiać, pomodlić się, gdzieś wyjechać… po prostu spędzić ze sobą czas. W czasie swojego trwania grupa zdążyła wybrać swoja nazwę – BEER – SZEBA. 22 czerwca w godzinach popołudniowo-wieczornych odbyło się spotkanie przy ... Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym MZSP… ZNOWU MISTRZEM http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1744 XIII OLIMPIADA SPORTOWA IM BP. JANA CHRAPKA W dniach 16-17 czerwca 2017 r. w Miejscu Piastowym odbyła się XIII olimpiada pucharu bpa. Jana Chrapka. Mimo, że Olimpiada ma już swoją tradycję, to na ziemi Miejsteckiej odbyła się po raz pierwszy. Celem Olimpiady jest doświadczenie wspólnoty o charakterze sportowo... Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym OBÓZ KONDYCYJNO – SZKOLENIOWY KLAS I LICEUM MUNDUROWO – ADMINISTRACYJNEGO W KOSZALINIE. http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1743 W dniach 09.06 – 14.06.2017 roku uczniowie MZSP w Miejscu Piastowym przebywali na obozie kondycyjnym– szkoleniowo w Koszalinie. Po raz pierwszy adepci naszej szkoły w tak szerokim stopniu mogli korzystać z wiedzy instruktorów oraz bazy szkoleniowej Centralnego Ośrodka szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Zajęcia prowadzone przez kadrę dydaktyczną ... Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Ogłoszenie Komisji Naboru http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1742 Drodzy Gimnazjaliści i ich Rodzice <p>Trwa czas składania podań przez kandydatów do naszej szkoły. Już od 23 czerwca w naszym Zespole pracować będzie Komisja przyjmująca potrzebne dokumenty tj. świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne. </p> <p>Oczekujemy na Państwa już 23 czerwca w piątek od godziny 8.00. Dokumenty można dostarczać również w sobotę 24 czerwca od godz. 8.00 do godz. 13.00. Od poniedziałku 26 czerwca w godzinach od 8.00 do 15.00 w dalszym ciągu zapraszamy ubiegających się o przyjęcie do szkoły. </p> <p>Dokumenty przyjmujemy do 5 lipca 2017 r. </p> <p>O terminie ogłoszenia wyników naboru Kandydaci lub ich Rodzice zostaną poinformowani przy składaniu dokumentów. </p> <p style="text-align: right;">Dyrekcja</p>