Jestes tutaj: Strona główna > Kierunki > Kierunki
 

Liceum Ogólnokształcące Językowo-Biznesowe

Liceum Ogólnokształcące Językowo-Biznesowe

Chcesz podjąć studia ekonomiczne lub językowe na uczelni polskiej lub zagranicznej, pragniesz w przyszłości zostać szefem własnej firmy i kreować swoje życie zawodowe - ten kierunek jest dla Ciebie!
To innowacyjna propozycja skierowana do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania lingwistyczne poprzez łączenie języka używanego w sytuacjach codziennych z językiem biznesu.
Ponadto celem kształcenia na tym kierunku jest wprowadzenie uczniów w realia funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz przygotowanie ich do samodzielnego zrealizowania przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym - od pomysłu poprzez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów.
W ramach kształcenia w klasie o tym kierunku uczniowie mają możliwość:

 • poznać aktualne słownictwo z zakresu biznesu- „Business English”
 • ćwiczyć swobodne komunikowanie się w sytuacjach biznesowych,
 • przygotować się do prowadzenia negocjacji oraz pisania korespondencji,
 • poznać formalno-prawne aspekty biznesu oraz elementy marketingu, reklamy, zarządzania finansami oraz uczestniczyć w grze edukacyjnej polegającej na założeniu i prowadzeniu własnej firmy,
 • nauczyć się komputerowych technik wspomagania biznesu
 • aktywnie sprawdzić się w prowadzeniu firmy zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem.

Na uwagę zasługuje fakt, iż kształcenie językowe odbywa się z wykorzystaniem mobilnych urządzeń komunikacyjnych (e-learning). Atutem szkoły jest także możliwość korzystania
z komfortowych warunków uczenia się języka obcego w nowoczesnych laboratoriach językowych. Nasi uczniowie biorą udział w projektach m.in. „E-twinning” umożliwiającym korespondencję z rówieśnikami z innych krajów. Dzięki temu programowi młodzież miała możliwość wyjazdu do partnerskiej szkoły w ramach wymiany międzynarodowej.


Proponowane rozszerzenia:

 • język,
 • angielski,
 • geografia,
 • matematyka

Zajęcia dodatkowe:

 • warsztaty językowe, certyfikaty językowe, wirtualne przedsiębiorstwo, elementy marketingu i zarządzania
Przygotuj podanie online