Jestes tutaj: Strona główna > Kierunki > Kierunki
 

Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

Zawód otwarty na nowe technologie

Rozwój nowych technologii wymaga większej liczby coraz lepiej wykształconych pracowników. Aby sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nami Świat XXI wieku, kształcimy młodzież w pracowniach wyposażonych w najnowsze urządzenia drukujące i introligatorskie, w których uczniowie zdobywają umiejętności wymagane na rynku pracy.
Nasi wychowankowie mają okazję oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności na różnego typu kursach i warsztatach. Dla Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych set to m.in. kursy ECDL Core, warsztaty grafiki komputerowej i webmastera, zajęcia z fotografii, wyjazdy na Międzynarodowe Targi Poligrafia i Reklama do Poznania oraz na praktyki zawodowe i staże do Irlandii.
Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi zakładami poligraficznymi z terenu Podkarpacia np. Drukarnią OffsetDruk i RS-Druk z Rzeszowa czy Drukarnią Kolejową i Drukarnią RR-Donely z Krakowa. Dodatkowe zajęcia - konsultacje przed egzaminem zawodowym pozwalają usystematyzować wiedzę umiejętności niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku końcowego egzaminu. Szkoła spełnia wszystkie wymagania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe - posiada pracownie wyposażone w maszyny i urządzenia wymagane przez CKE.
Kształcenie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych wg nowej podstawy programowej obejmuje trzy kwalifikacje:

  • Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.
  • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
  • Drukowanie cyfrowe.

Te trzy kwalifikacje pozwalają osiągnąć różne umiejętności:
Przygotowywanie materiałów do druku to umiejętność składania tekstu, przygotowania grafiki i jej komponowania, różnych publikacji dla drukarni, wydawnictw czy aplikacji DTP­ CorelDraw, Photoshop, InDesign.

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych to przygotowanie różnego typu multimediów, np. grafiki 2D i 3D, plików audio i video.

Uczniowie pracują nad projektami stron WWW, tworzą banery reklamowe audiowizualne, posługują się takimi aplikacjami jak:Dreamweaver,Flash,Premiere,3D-Studio.
Drukowanie cyfrowe to umiejętności obsługi różnego typu urządzeń do druku cyfrowego, konfiguracja i serwisowanie tych urządzeń. Zajęcia tego typu realizowane są w pracowni wyposażonej w drukarki laserowe, plotery drukujące i tnące oraz odbywają się w firmach zajmujących się dystrybucją najnowszych rozwiązań druku cyfrowego, pokazy, warsztaty, szkolenia.
Tak szerokie kształcenie zawodowe pozwala uzyskać kwalifikacje poszukiwane przez różne firmy i instytucje. Nasi absolwenci otrzymują wiele ofert pracy z zakładów, które współpracują ze szkołą, uzyskują staże zawodowe. Technik Cyfrowych Procesów Graficznych ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych, książek.


Kwalifikacje:

  • Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania,
  • Wykonywanie projektów multimedialnych,
  • Drukowanie cyfrowe.

Proponowane rozszerzenia:

  • język angielski,
  • geografia

Zajęcia dodatkowe:

  • grafika komputerowa - wektorowa i bitmapowa, animacje flash, robotyka
Przygotuj podanie online