Jestes tutaj: Strona główna > Strony > Strona
 

Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych

Opis projektu:

„Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych  Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”
Nr RPPK.06.04.02-18-0009/16-00
Oś priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna
Beneficjent:
Zgromadzenie Św. Michała Archanioła -
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
ul. Ks. Br. Markiewicza 25b
38-430 Miejsce Piastowe

Wartość projektu: 1.182.302,19 PLN
Dofinansowanie z EU: 1.004.956,83 PLN
Celem projektu jest poprawa standardu i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz podniesienie jakości kształcenia w MZSP Miejsce Piastowe poprzez modernizację i zakup wyposażenia pracowni zawodowych.

Opis projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenie pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”:
Dotychczasowe pracownie kształcenia zawodowego, w których odbywają się zajęcia
z przedmiotów zawodowych dla kierunków: technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik organizacji reklamy zostaną poddane modernizacji (przebudowie) polegającej na:

 • Roboty budowlane w 2 pracowniach zawodowych:

- pracowni zawodowej dla kierunku technik informatyk, w których odbywają się zajęcia z sieci komputerowych, urządzeń techniki komputerowej, grafiki komputerowej. Również przeprowadzane są egzaminy zawodowe dla kierunku technik informatyk dla klasyfikacji E. 12 montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych, oraz E.13
- pracowni zajęć dydaktycznych, która zostanie zaadoptowana na pracownię zawodową do zajęć praktycznych i przeprowadzania egzaminów zawodowych dla kierunku technik cyfrowych procesów graficznych w zakresie A. 54 – przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania, A.55 – druk cyfrowy,

 • Roboty budowlane w korytarzach, łazience, holl i serwerowni:

Projekt przebudowy polega na :

 • rozbiórce istniejących ścian działowych i wykonaniu nowych
 • wydzielenie pom. serwerowni przez budowę lekkiej ścinki działowej
 • rozbiórce istniejącej posadzki i warstw podposadzkowych i wykonaniu nowych
 • wykonanie nowego otworu w ścianie wew. pod stolarkę drzwiową
 • montażu stolarki okiennej – jedno okno (  okno w serwerowni 0.7  )
 • montażu nowej i ponowny montażu starej stolarki drzwiowej
 • wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych w łazience
 • przebudowie instalacji wewnętrznych

Prace budowlane polegać będą również na budowie sieci wewnętrznej komputerowej.

 • Zakupy/dostawy:
 • Zakup sprzętu dydaktycznego komputerowego. Zostaną wymienione wszystkie stanowiska uczniowskie i nauczycielskie komputerowe w pracowniach zawodowych – łącznie 93 szt.  komputery stacjonarne. Zostaną zakupione 12 szt. komputerów przenośnych (laptopów). Zostaną zakupione 3 szt. projektorów oraz 1 szt. wizualizer.
 • Zakup sprzętu dydaktycznego poligraficznego. Zostanie zakupiona drukarka wielkoformatowa, oczkarka i zgrzewarka do banerów oraz laminator.
 • Serwerownia.  Planowane jest przystosowanie istniejącego pomieszczenia na potrzeby przyszłej serwerowni. Dlatego zostanie wyposażona w klimatyzację do zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza oraz wyposażenie w automatyczny system gaszenia pożaru. Serwerownia jako najważniejszy element sieci szkolnej będzie spełniać następujące zadania: łączyć sieć szkolną z siecią Internet (dostęp do Internetu z prędkością około 100 Mb/s), przechowywać pliki uczniów, nauczycieli i administracji szkoły
  Chronić przed utratą danych. Umożliwiać zdalny dostęp do materiałów, zarządzać wirtualnymi systemami. Wykonanie serwerowni w której znajdzie się szafa dystrybucyjna wyposażona w: serwer typu I pod wizualizację – 2 szt., Serwer typu II zarzadzanie + backup – 1 szt., oprogramowanie do wizualizacji, macierz dyskowa, oprogramowanie Backup, Firewall router, przełączniki 48 port x 2,  zasilacze awaryjne UPS,. Klimatyzator.
 • Zakup mebli do pracowni: stanowiska uczniowskie (biurka + fotele ergonomiczne), szafy przesuwne.