witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Jestes tutaj: Strona główna > Zagraniczne_staze


Lista rankingowa - podstawowa uczniów, którzy zakwalifikowali się na STAŻ

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

OGÓŁEM pkt.

1.

ADRIAN ALBRYCHT

...

2.

MATEUSZ STYŚ

...

...

...

...

 

Podpisy:
Komisja w składzie:

  1. Leszek Przybylski – Dyrektor Szkoły
  2. Monika Subik – koordynator projektu
  3. Katarzyna Wiśniewska –  nauczyciel  j. angielskiego
  4. Magdalena Michalska – nauczyciel j. angielskiego

Miejsce Piastowe, dnia 16.03.2017 r.

Ostatni etap rekrutacji na staż do Irlandii! - Rozmowy kwalifikacyjne


W dniu 14 marca tj. wtorek odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w j. angielskim kandydatów na wyjazd do Irlandii.
Rozmowy zostaną przeprowadzone na 4, 5, 6 lekcji przez P. Magdalenę Michalską i P. Katarzynę Wiśniewską.
Miejsce/ klasa zostanie ustalona przez nauczycieli j. angielskiego - informacja w Biurze Projektu.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Kandydat za znajomość j. angielskiego może zdobyć max. 20 pkt. (poniżej szczegóły punktacji).

Zawiadomienie dla kandydatów do wyjazdu na staż do Irlandii!

W dniu 10 marca 2017 r. tj. piątek zapraszamy wszystkich kandydatów na test znajomości j. angielskiego. Test trwał będzie 30 min. i zostanie przeprowadzony o godz. 8.55 (druga lekcja) w Bibliotece Szkolnej. Obecność kandydatów obowiązkowa!
Kolejnym etapem będą rozmowy kwalifikacyjne również w j. angielskim, które rozpoczniemy od poniedziałku. Uczniowie będą zapraszani indywidualnie.
Koordynator projektu – Monika Subik

Rekrutacja na staże zagraniczne

Ogłaszamy rekrutację na STAŻ

„Zagraniczne staże zawodowe dla młodych zawodowców”,
 Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025716, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)