ABSLOWENCI podpisali umowy o staż.

6 absolwentów Technikum Informatycznego i 4 Technikum Poligraficznego podpisali umowy o 9 tygodniowy staż w Irlandii w ramach projektu „STAŻ ZAGRANICZNY - szansą na rozwój zawodowy i mobilność na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Leonardo da Vinci (PLM) program „Uczenie się przez całe życie”.

Uczestnictwo w projekcie daje szansę odbycia 9 tygodniowego stażu Zawodowego. Staż zorganizowany został w partnerstwie z Your International Training Ireland na stanowisku pracy zgodny z zakończonym kierunkiem kształcenia w Irlandii (miasto Mallow/ k. Corku).

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)