Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ABSLOWENCI podpisali umowy o staż.

ABSLOWENCI podpisali umowy o staż.

14 lipiec 2013 07:07

facebook twitter

6 absolwentów Technikum Informatycznego i 4 Technikum Poligraficznego podpisali umowy o 9 tygodniowy staż w Irlandii w ramach projektu „STAŻ ZAGRANICZNY - szansą na rozwój zawodowy i mobilność na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Leonardo da Vinci (PLM) program „Uczenie się przez całe życie”.

Uczestnictwo w projekcie daje szansę odbycia 9 tygodniowego stażu Zawodowego. Staż zorganizowany został w partnerstwie z Your International Training Ireland na stanowisku pracy zgodny z zakończonym kierunkiem kształcenia w Irlandii (miasto Mallow/ k. Corku).