Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt

30 sierpień 2013 07:03

facebook twitter

W dniu 29 sierpnia 2013 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyła się konferencja podsumowująca projekt „NA RYNEK PRACY START - wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności dla większych ich szans i możliwości”.
W konferencji udział wzięli nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Starosta Krosnieński, a także Zespół realizujący projekt. Podczas konferencji omówiono realizację projektu,  a  także przedstawiono jakie efekty i wskaźniki wypracowano w ramach projektu.

Zapraszamy do obejrzenie prezentacji multimedialnej oraz galerii zdjęć.