Szkolenie Rady Pedagogicznej

W dniu 7 listopada 2013 r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” i było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Udział w nim wzięło 45 nauczycieli uczących w Technikach i ZSZ.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące kwestie:

  • wprowadzenie do problematyki doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole m. in wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących zawodoznawstwa, funkcjonowanie systemu doradztwa i poradnictwa Zawodowego w Polsce, Istota poradnictwa edukacyjno
  • Zawodowego, Podstawy organizacji wewnątrzszkolnego systemu działań edukacyjno doradczych na terenie szkoły.

Szkolenie prowadził Doradca zawodowy - Pani Małgorzata Wojnar - Kreżałek.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)