OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Projekt „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”

 OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
 
Zajecia pozalekcyjne:  „Kurs tworzenia grafiki inżynierskiej - AUTOCAD” 40 godz. zakończony egzaminem i zdobyciem zaświadczenia/certyfikatu w ramach projektu  
PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Miejsce KURSU: laboratorium CNC Miejsce Piastowe.
Termin KURSU: zajęcia odbywać się będą w miesiącu styczeń 2013r.
Ilość wolnych miejsc: 12 osób.
Gwarantujemy: catering , podręczniki i materiały szkoleniowe.
Kto może uczestniczyć w Kursach?: 1 grupa - 12 uczniów.
Kryteria rekrutacji dla :
1) uczniowie kl. II - kl. IV Technikum Drzewnego z najwyższymi wynikami (średnia ocena za poprzedni rok szkolny: 5 pkt.
2) uczniowie kl. II - kl. IV z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych - średnia ocen za poprzedni rok szkolny: 2 pkt.
3) uczniowie zamieszkali na terenach wiejskich: 1 pkt.,
4) płeć: kobiety - waga punktowa: 1;
Co trzeba zrobić? Jak będzie przebiegała rekrutacja?:
I Etap: musisz zgłosić chęć uczestnictwa w Biurze Projektu (sekretariat), poprzez wypełnienie druków rekrutacyjnych oraz przedłożenie średnich ocen za poprzedni rok szkolny w dniach od 11.12.2013 r. do dnia 18.12.2013r. Uwaga po terminie nie będą przyjmowane żadne druki rekrutacyjne.

II Etap: Komisja rekrutacyjna przeanalizuje zgłoszenia pod kątem kryteriów i Regulaminu, utworzy Listę Rankingową osób zakwalifikowanych i Listę rezerwową

III Etap: jeżeli się zakwalifikujesz, podpiszesz deklarację uczestnictwa i rozpoczniesz uczestnictwo w Kursie

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)