KONKURS NA FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ PT.: „NASZA SZKOŁA JEST WESOŁA”

Warunki udziału w konkursie:

 1. Należy przygotować film LipDub lub inny o podobnym charakterze promujący naszą szkołę lub wybrany kierunek:
  • Liceum Ogólnokształcące:
   • Służb Mundurowo Administracyjnych
   • Językowe
   • Humanistyczne
   • Ratowniczo Pielęgniarskie
  • Technikum:
   • Meblarskie
   • Informatyczne
   • Poligraficzne / Cyfrowych Procesów Graficznych
   • Organizacji Reklamy
  • Gimnazjum
 2. Film nie powinien trwać dłużej niż 5 minut (chyba, że będzie wyjątkowo wciągający).
 3. Nie może zawierać treści obraźliwych i krzywdzących.
 4. Nie może ośmieszać osób ani szkoły.
 5. Film powinien być nagrany na płytę CD lub DVD i oddany w terminie do 28 lutego 2014 r. najlepiej w formacie avi, wmv lub mpg. Do filmu należy dołączyć zgodę na udostępnianie filmu w celach promocyjnych szkoły oraz na wykorzystanie wizerunku występujących w nim osób. Do filmów prosimy dołączyć tytuł oraz opis filmu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. Te informacje zawierające elementy streszczenia, mówiące o idei danego obrazu, zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i w portalu Youtube . Tym samym staną się dla widzów formą zachęty do obejrzenia konkursowej pracy.
 6. Film może być przygotowany w grupie, klasie lub indywidualnie.(ale... nagrody będą przyznawane filmom a nie osobom czyli do podziału...)
 7. Zaleca się wykorzystywanie treści - podkładów muzycznych, fragmentów filmów - opartych na licencji free, CC (Creative Commons) lub własnej twórczości.
 8. Ocenie podlegać będą: przekaz treści, oryginalność pomysłu i wartość artystyczną. Autor lub autorzy przenoszą na szkołę prawa autorskie do utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie drukiem, na płytach CD, CDRW, CDR, DVD, video cd, minidysk, kasetach audio, kasetach VHS,
  2. wprowadzenie do obrotu,
  3. wprowadzenie do pamięci komputera
  4. publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
  5. wystawienie,
  6. wyświetlenie,
  7. najem,
  8. dzierżawa,
  9. nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
  10. nadanie za pośrednictwem satelity,
  11. rozpowszechnianie przez INTERNET i inne sieci komputerowe.

Warunki konkursu mogą zostać uszczegółowione. W uzasadnionych przypadkach termin przyjmowania prac konkursowych może zostać wydłużony na prośbę uczestników

W przypadku aktorów niepełnoletnich konieczne jest złożenie podpisów przez przedstawicieli ustawowych.

Do wygrania przede wszystkim „OSCAR”, satysfakcja i ...sława + wycieczka do TVP i Polskiego Radia o/Rzeszów w terminie ustalonym przez organizatora:) (najlepsze filmy trafią oczywiście na stronę szkolną).

Zwolnienie z lekcji tylko po wcześniejszym zgłoszeniu opiekunom konkursu (najlepiej dzień wcześniej) chęci nagrywania filmu w określonym dniu. W przypadku wykorzystania kamery szkolnej również należy zgłosić dzień wcześniej opiekunom.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt osobisty z wybranymi nauczycielami zwanych dalej organizatorami:

 • Lula Bogdan
 • Niedziński Przemysław
 • Zarych Rafał

W/w służą również pomocą przy nagrywaniu filmów i udostępniają sprzęt oraz sale.

Najlepsze filmy z ubiegłego roku możesz zobaczyć tutaj.


Oświadczenie

Tytuł utworu:

.................................................................

Opis (streszczenie) utworu:

.................................................................

.................................................................

Autorzy utworu:

.................................................................

.................................................................

oświadczają, że zapoznali się z regulaminem Konkursu na film promujący szkołę pn.: „Nasza szkoła jest wesoła”, zapoznali się z jego postanowieniami, które w całości akceptują i przenoszą prawa do utworu na Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym zgodnie z postanowieniami regulaminu.

Oświadczają również, że film który zgłaszają do konkursu nie był nigdzie publikowany w całości oraz żadna jego część.

…………………………

podpis ucznia (+ podpis rodzica/opiekuna)

…………………………

podpis ucznia (+ podpis rodzica/opiekuna)

…………………………

podpis ucznia (+ podpis rodzica/opiekuna)

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)