Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego zawodowego dla INFORMATYKÓW I POLIGRAFÓW

Zakończyły się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zawodowego branży poligraficznej, które zostały zorganizowane w ramach projektu „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”. Zajęcia realizowane były w marcu i kwietniu 2014 r., przez 30 godz. lekcyjnych. Prowadziła je Pani mgr Iwona Glazar – lektorka krośnieńskiej szkoły językowej Studio Języków Obcych SUKCES. W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów. Odbywały się w nowoutworzonych nowoczesnych 2 klasopracowniach językowych, które zostały wyposażone w ramach projektu. Uczniowie otrzymali materiały szkoleniowe – podręczniki, słowniki, materiały biurowe, które zostały zakupione do realizacji zajęć. Na zakończenie wszyscy sprawdzili swoje umiejętności językowe podczas pisemnego testu, który został zaliczony na poziomie min. 60% przez 80% grupy. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali zaświadczenia, które potwierdziły uczestnictwo w zajęciach i nabycie umiejętności językowych na poziomie B1.
Zapraszamy do galerii z zajęć.
Zajęcia dodatkowe zostały zorganizowane w ramach projektu „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynator projektu: Monika Subik

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)