Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Ogłoszenie Szkolnej Komisji Naboru

Ogłoszenie Szkolnej Komisji Naboru

02 lipiec 2015 06:00

facebook twitter

Szkolna Komisja Naboru informuje, że listy uczniów zakwalifikowanych do wybranej szkoły są już dostępne w szkole lub po zalogowaniu do aplikacji naboru: http://nabor.mzsp.pl/aplikacja/

Kandydaci, którzy złożyli kopie dokumentów i mają status „zakwalifikowany do szkoły”, mogą potwierdzać wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW - świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w dniach:

02.07.2015 - od 800 do 1500

03.07.2015 - od 800 do 1500

04.07.2015 - od 800 do 1300

06.07.2015 - od 800 do 1500

07.07.2015 - od 800 do 1500

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w następujących typach szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum Informatyczne
  • Technikum Organizacji Reklamy
  • Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych
  • Technikum Drzewne
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Serdecznie zapraszamy