Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

16 grudzień 2016 09:00

facebook twitter
Zawiadamia się że w postępowaniu na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnienia do Zaproszenia do składania ofert uległy przedłużeniu (zmianie) niżej wymienione terminy na czwartą część zamówienia:
* termin składania ofert upływa dnia 23.12.2016 r. o godzinie 9:00
* otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2016 r. o godzinie 9:05.