Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Półmetek staży w Irlandii.

Półmetek staży w Irlandii.

24 lipiec 2017 15:09

facebook twitter


Za naszymi stażystami już półmetek. Minęło 2 tygodnie jak uczniowie wyjechali do Dublina. Po instruktażu w pierwszych dniach, zaczęła się już prawdziwa praca na stanowiskach pracy. Staże realizowane są w Firmach zgodnych z kierunkiem kształcenia. Dziennie realizują 7 godzin zajęć, wykonywane czynności opisują w dzienniczkach staży. Każdy z uczniów jest nadzorowany przez Tutora w miejscu stażu. Pod koniec 2 tygodnia realizacji stażu naszych uczniów odwiedził Opiekun z ramienia MZSP Miejsce Piastowe – P. Agnieszka Penar, która sprawdziła jak wszyscy sobie radzą. Zasięgnęła również opinii w Firmach jak oceniają naszych uczniów ich zaangażowanie, umiejętności oraz poziom j. angielskiego. Wszyscy zostali bardzo dobrze ocenieni, są bardzo zaangażowani w pracę, cechują się dokładnością, kreatywnością. Jeżeli chodzi o komunikację w j. angielskim, to radzą sobie coraz lepiej z każdym dniem wzbogacają swoje słownictwo.
Bardzo cieszymy się z ich sukcesów i trzymamy kciuki, że będzie tak dobrze do końca staży.

Staże są realizowane w ramach projektu „ Zagraniczne staże zawodowe dla młodych zawodowców” Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025716, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER).

Monika Subik – koordynator projektu