Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Wakacyjne staże zawodowe

Wakacyjne staże zawodowe

22 sierpień 2017 20:28

facebook twitter

W miesiącach wakacyjnych – lipiec i sierpień uczniowie naszej szkoły, realizowali 1 miesięczne staże zawodowe w ramach projektu: „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”. Staże trwały 4 tygodnie (150 godz.) i realizowane były na terenie powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego i sanockiego. Łącznie staż realizowało 50 uczniów.


Uczniowie otrzymali stypendium stażowe w wysokości ok. 1000 zł, a także zwrot kosztów dojazdu na staż. Na zakończenie stażu każdy stażysta otrzymał zaświadczenie o ukończeniu stażu, jest to dokument potwierdzający zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.„MŁODZI ZAWODOWCY NA START”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie
Projekt współfinansowany ze środków EFS