Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Z Komendantami, Arcybiskupem i Generałem – inauguracja w Miejscu Piastowym

Z Komendantami, Arcybiskupem i Generałem – inauguracja w Miejscu Piastowym

05 wrzesień 2017 11:30

facebook twitter

W Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Miejscu Piastowym odbyło się po raz kolejny rozpoczęcie zajęć edukacyjnych, po raz kolejny także, wydarzenie to zaszczycili  wyjątkowi goście. Uroczystej liturgii już po raz drugi z rzędu przewodniczył J.E. ks. Arcybiskup, Metropolita przemyski  Adam Szal, któremu towarzyszył dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej w Przemyślu ks. dr Waldemar Janiga. Homilię utrzymaną w ciepłym ojcowskim tonie wygłosił Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk. Obecny był także Ekonom Generalny i Radca ks. Jerzy Sosiński.

Najważniejsze grono uczestników stanowiła jednak licznie zgromadzona młodzież w tym słuchacze klas mundurowych w strojach podkreślających ten rodzaj kształcenia. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego  wzięli  udział ponadto: Komendant Miejski Policji w Krośnie insp. Leszek Buryła, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak oraz dowódcy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Są nimi Komendant COSSG płk. Grzegorz Skorupski oraz  Z-ca Komendanta COSSG płk. Piotr Boćko. Współpraca z tą instytucją umożliwia coroczną organizację tygodniowych obozów na terenie podległej im jednostki.

Po zakończeniu części oficjalnej goście spotkali się z dyrekcją w gmachu szkoły oraz zwiedzili różnego typu pomieszczenia dydaktyczne: najnowszy ciąg pracowni informatycznych,  pracownie języków obcych, strzelnicę oraz pomieszczenia warsztatowe. Obejrzeli także zespół boisk, których oficjalne otwarcie nastąpi wkrótce.  

Warto nadmienić, iż mimo trudnej sytuacji demograficznej w naszym regionie do Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym zostało przyjętych o 50-ciu uczniów więcej w stosunku do opuszczających go w bieżącym roku absolwentów. Jednocześnie MZSP umocniła się na pozycji lidera jeśli chodzi o ilość oddziałów oraz uczniów w klasach mundurowych na terenie Podkarpacia ale także całego kraju (10 klas, 178 osób). W bieżącym roku w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 218 uczniów. Film oraz foto relacja poniżej.
Zobacz relacja video (za tvPodkarpacie.pl)