Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Spotkanie Sztabu koordynującego wdrażanie „Edukacji wojskowej” w certyfikowany pion klas mundurowych MZSP

Spotkanie Sztabu koordynującego wdrażanie „Edukacji wojskowej” w certyfikowany pion klas mundurowych MZSP

08 wrzesień 2017 17:58

facebook twitter
Pilotażowy program MON dla klas mundurowych to ogólnopolski projekt, realizowany przez MON w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019. Projekt ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.
Zasadniczym celem programu jest wsparcie procesu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z przyjętymi przez MON założeniami, uczniowie szkół objętych niniejszym programem, jako pełnoletni absolwenci mają prawo (ochotniczo) odbyć skrócone wojskowe szkolenie przygotowawcze, które zakończone przysięgą wojskową pozwoli w rezultacie na przeniesienie ich do rezerwy.
Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, realizacja „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa” (I etap programu pilotażowego w terminie 01.09.2017 r. – 31.01.2019 r.) zostanie wsparty przez jednostki wojskowe i centra szkolenia podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.
8 września 2017 r. ks. Dyrektor Leszek Przybylski oraz ks. Paweł Wojakiewicz spotkali się w Wojewódzkim Sztabem Wojskowym 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie z osobami koordynującymi współpracę jednostki patronackiej z naszą szkołą. Od 21 września br. zostanie rozpoczęta jeszcze większa i bardziej sformalizowana współpraca z tą jednostką wojskową. Z tym dniem klasy mundurowe otworzą kolejny rozdział w swojej historii rozwoju.