Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

06 październik 2017 13:44

facebook twitter

RPO/ZAM/9/2017                                                            Miejsce Piastowe, dnia 6.10.2017 r.

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie 2-dniowej wycieczki szkoleniowej do zakładu produkcyjnego zajmującego się wytwarzaniem okablowania strukturalnego w postaci kabli miedzianych i światłowodów z zakresu technologii sieciowych, okablowania i CISCO dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020,
Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne „REH-MEDIQ” Sp. z o.o.  36-020 Tyczyn,  ul. Orkana 5 za kwotę 7 048,00 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne
„REH-MEDIQ”
Sp. z o.o.
36-020 Tyczyn
ul. Orkana 5

cena

 

7 048,00 zł

- 98,00 pkt

 

 

100,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Oferta najkorzystniejsza

Standard środka transportu

2 pkt

Magdalena Siśkiewicz New Challenge
Ul. Rydlówka 5/107
30-363 Kraków

cena

18 392,00zł

- 37,55 pkt

 

39,55

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

 

Standard środka transportu

2 pkt

UD Ewa Mackiewicz
35-315 Rzeszów
Al. Kopisto 1/214

cena

12 500,00 zł

-55,26

 

57,26

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Biuro Usługowo – Turystyczne Atlantic
35-073 Rzeszów
Plac Wolności 12

cena

9 390,00 zł

- 73,56

 

75,56

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Sun &More Sp. z o.o.
Ul Ogrodowa 25
71-037 Szczecin

cena

15 000,00 zł

- 46,05

 

48,05

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt