ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

RPO/ZAM/11/2017

Miejsce Piastowe, dnia 6.11.2017 r.
według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie szkolenia obsługa programu ZW3D zintegrowanego systemu CAD/CAM Inżynieria odwrotna dla nauczyciela przedmiotów zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: 3D Master S.C. R. Lis
R. Wypysiński ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa za cenę 2 091,00 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert 

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

 
3D Master S.C. R. Lis
R. Wypysiński ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa

cena

2 091,00 zł

- 90,00 pkt

 

 

 

92,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Oferta najkorzystniejsza

 

kryterium społeczne

0,00 pkt

wykształcenie trenera

2,00 pkt

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)