Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Wyjaśnienie Zaproszenia do składania ofert

Wyjaśnienie Zaproszenia do składania ofert

03 marzec 2018 10:57

facebook twitter

Miejsce Piastowe, dnia 2.03.2018 r.

Wyjaśnienie Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Zawiadamia się, że w dniu 2.03.2018 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Wniosek

Proszę o informację czy w przypadku postępowania o numerze RPO/ZAM/3/2018 wykonawca ma zapewnić pilota na trasie wycieczki?

Na zadane pytanie udziela się następującej odpowiedzi:
Pilot nie jest wymagany.