Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

15 marzec 2018 20:08

facebook twitter
RPO/ZAM/3/2018
Miejsce Piastowe, dnia 14.03.2018 r.

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie
prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Transgaz Travel Sp. z o.o.
ul. Witkiewicza 4, 38-500 Sanok za kwotę 16 593,93 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

Sun&More Sp. z o.o.
Ogrodowa 25
21-037 Szczecin

cena

 

13 900,00 zł

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Standard środka transportu

tak

Transgaz Travel
Sp. z o.o.
ul. Witkiewicza 4
38-500 Sanok

cena

 

16 593,93 zł
- 98,00

 

100,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Oferta najkorzystniejsza

 

Standard środka transportu

2 pkt

Mrucan Group Sp. z o.o.
Ul. Krótka 8
62-030 Luboń

cena

17 650,00 zł

- 92,14 pkt

 

94,14

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

 

Standard środka transportu

2 pkt

UpHotel Sp. z o.o.
Ul. Długa 13/1
58-500 Jelenia Góra

cena

18 500,00 zł

- 87,90 pkt

89,90 pkt

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Biuro Turystyczne Adi
Monika Kierzyk – Ciszelska
59-101 Polkowice
Ul. Skalników 49/2

cena

18 720,00 zł
86,87

 

88,87

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

 Magdalena Siśkiewicz New Challenge
Ul. Rydlówka 5/107
30-363 Kraków

cena

18 871,00 zł

 86,17pkt

 

88,17

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Biuro Usługowo – Turystyczne Atlantic
35-073 Rzeszów
Plac wolności 12

cena

19 480,00 zł
83,48

 

85,48

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

 
Harctur Sp. z o.o.
31-128 Kraków
Ul. Karmelicka 43

cena

19 610,00 zł
82,93

84,93

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Biuro Usług Turystycznych Agave
Agnieszka Cielesta
Ul. Morgowa 24B
32-555 Zagórze

cena

20 508,00 zł

79,30 pkt

 

81,30

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Cristal Travelnet
Sp. z o.o.
19-300 Ełk
Ul. Mickiewicza 15

cena

21 400,00
75,99 pkt

 

77,99

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Włóczykij Sebastian Cienkosz
Ul. Zakopiańska 58
30-418 Kraków

cena

23 630,00
68,82

70,82

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt

Równocześnie zawiadomią się, że oferta Sun&More Sp. z o.o. została odrzucona. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie wysokości zaoferowanej ceny. Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego  terminie nie przedstawił Zamawiającemu wyjaśnień. W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.