Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Uwaga gimnazjaliści

Uwaga gimnazjaliści

28 maj 2018 09:10

facebook twitter

OD 7 maja 2018 R. DO 11 czerwca 2018 R. trwa SKŁADANIE PODAŃ PRZEZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

Podanie do złożenia w szkole można już teraz przygotować za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://nabor.mzsp.pl/aplikacja/rekrutacja.php.
Po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji i zalogowaniu się do konta kandydata za pomocą numeru PESEL i hasła podanego przy rejestracji należy wybrać z menu dodaj podanie.

Po wybraniu typu szkoły i drugiego języka należy zatwierdzić wybór przyciskiem dodaj podanie.

Przygotowane podanie/a należy wydrukowane i podpisane złożyć osobiście przez kandydata lub jego rodzica/prawnego opiekuna w sekretariacie MZSP w terminie OD 7 MAJA DO 11 CZERWCA 2018 R.

OD 22 CZERWCA DO 26 CZERWCA 2018 r. DO GODZ. 15.00 w naszej szkole będzie pracować komisja naboru, przyjmująca dokumenty:

  • ORYGINAŁY LUB KOPIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM,
  • ORYGINAŁY LUB KOPIE ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO,
  • INNE DOKUMENTY WSKAZANE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY.

OD 29 CZERWCA DO 6 lipca 2018 r. DO GODZ. 15.00 w naszej szkole będzie pracować komisja naboru, przyjmująca dokumenty:

  • ORYGINAŁY ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM,
  • ORYGINAŁY ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO,
  • INNE DOKUMENTY WSKAZANE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY.
Złożenie oryginalnych dokumentów stanowi potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.