Ogłoszenie Komisji Naboru

Już 22 czerwca w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pracować będzie Komisja Rekrutacyjna przyjmująca potrzebne dokumenty od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych Liceum i Technikum oraz Szkoły branżowej I stopnia tj: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne (dyplomy za szczególne osiągnięcia, skrócony odpis aktu urodzenia, karta zdrowia, 2 zdjęcia).

Godziny pracy Komisji Naboru:

 • 22 czerwca (piątek) - 8.00 do 15.00
 • 23 czerwca (sobota) - 8.00 do 13.00
 • 25 czerwca (poniedziałek) - 8.00 do 15.00
 • 26 czerwca (wtorek) - 8.00 do 15.00
 • 27 czerwca (środa) - 8.00 do 15.00
 • 28 czerwca (czwartek) - 8.00 do 15.00
 • 29 czerwca (piątek) - 8.00 do 15.00

Czas pracy Komisji Rekrutacyjnej od 2 lipca (poniedziałek) do 6 lipca (piątek) 2018 r. - od godziny 8.00 do 15.00

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia do szkoły polega na złożeniu oryginałów dokumentów tj: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie OD 29 czerwca DO 6 LIPCA 2018 r.

O terminie ogłoszenia wyników naboru Kandydaci lub ich Rodzice zostaną poinformowani przy składaniu dokumentów.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)