Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Stypendia 2019/2020 – szkolnictwo ogólne i zawodowe

Stypendia 2019/2020 – szkolnictwo ogólne i zawodowe

24 kwiecień 2020 08:39

facebook twitter

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju, informujemy, że wprowadzone zmiany w organizacji nauki, nie wpływają na termin (tj. od września 2019 do czerwca 2020 r.) realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju edukacyjnego (IPR) przez Stypendystów.

Realizacja poszczególnych działań w ramach IPR, dopuszczalna jest w sposób zdalny/on-line, po uprzednim porozumieniu się z Opiekunem dydaktycznym.

Istnieje możliwość zmiany działań, prowadzących do osiągnięcia celu rozwoju edukacyjnego, jeśli ich wykonanie nie zostało ukończone do chwili obecnej, a aktualna sytuacja stanu epidemii uniemożliwia jego realizację. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest także zmiana zaplanowanych wydatków. Zarówno zmiana działań jak i zmiana wydatków wymaga uprzedniej zgody Opiekuna dydaktycznego. Podejmowanie przez Stypendystę działań i/lub ponoszenie wydatków nieuwzględnionych w IPR, jest możliwe pod warunkiem, że podejmowane działania i/lub ponoszone wydatki będą służyć realizacji założonego w IPR celu edukacyjnego.

Zwracamy się z prośbą do Stypendystów i ich Opiekunów dydaktycznych o ponowne przeanalizowanie zapisów IPR we wnioskach i wprowadzenie niezbędnych korekt prowadzących do zrealizowania celu głównego projektu.

Opiekunowie dydaktyczni proszeni są o przesłanie informacji o zmianach na adres e-mail: nowotarska.justyna.mzsp@gmail.com