OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

na praktyki zawodowe 1-miesięczne dla uczniów Technikum Poligraficznego w ramach projektu „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (1.07.2002). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno -porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.
Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zwodzie w tym:

 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
 • poszanowanie mienia.

Miejsce i termin praktyk: Kraków, Rzeszów w renomowanych drukarniach od 2.11.2010 r. - 30.11.2010 r. Ilość wolnych miejsc: 15 uczestniczek/uczestników. Zostaną utworzone 2 grupy szkoleniowe: Kraków - 8 osób, Rzeszów - 7 osób Gwarantujemy: zwrot kosztów dojazdu na praktyki, zakwaterowanie w Internatach szkolnych, całodobowe wyżywienie, opiekę opiekuna praktyk. Opiekunem praktyk z ramienia Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza będzie P. Wojciech Kilar, który udziela szczegółowych informacji na temat praktyk.

Kto może uczestniczyć w praktyce zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i kryteriami, z którymi koniecznie musisz się zapoznać tylko uczennica/uczeń kl. III Technikum Poligraficznego. Szczególnie do udziału w projekcie zachęcamy dziewczęta!

Co trzeba zrobić? Jak będzie przebiegała rekrutacja?:

I Etap: musisz zgłosić chęć uczestnictwa w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie druków rekrutacyjnych do dnia 8.10.2010 r. Druki rekrutacyjne dostępne są również na stronie internetowej projektu: www.projekty-pokl.mzsp.pl oraz w Biurze Projektu.
II Etap: Komisja rekrutacyjna przeanalizuje zgłoszenia pod kątem kryteriów i Regulaminu, utworzy Listę Rankingową osób zakwalifikowanych i Listę rezerwową
III Etap: jeżeli się zakwalifikujesz, podpiszesz deklarację uczestnictwa, otrzymujesz skierowanie na praktykę i rozpoczniesz uczestnictwo w praktyce

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem praktyk, który stanowi również dokumentację rekrutacyjną.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)