Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Zmiana poczty

Zmiana poczty

16 sierpień 2011 14:03

facebook twitter
email

UWAGA

Od dnia 16 sierpnia 2011 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym obowiązują nowe adresy poczty e-mail:

Sekretariat - e-mail: sekretariat@mzsp.pl

Dyrektor Szkoły- e-mail: dyrektor@mzsp.pl

Z-ca Dyrektora Szkoły - e-mail: zcadyrektora@mzsp.pl

Księgowość - e-mail: ksiegowosc@mzsp.pl