Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Przypomnienie o podręcznikach

Przypomnienie o podręcznikach

18 sierpień 2011 14:53

facebook twitter

Przypominamy, że w ramach projektu „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości” zostały w poprzednim roku szkolnym zakupione PODRĘCZNIKI do nauki przedmiotów zawodowych w ramach zadania nr 6 „Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne, w tym podręczniki”.

W bibliotece szkolnej podręczniki będą dostępne od września 2011 r.

ZAPRASZAMY!