Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Informacja o rozliczaniu kosztów dojazdu na Kurs

Informacja o rozliczaniu kosztów dojazdu na Kurs

02 lipiec 2011 09:00

facebook twitter

INFORMACJA

Informujemy, że uczniowie, którzy uczestniczą w Kursie Kierowca Wózków Jezdniowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Krośnie mają prawo do zwrotu kosztów dojazdu na Kurs.

Podstawą zwrotu kosztów dojazdu jest złożenie u pracownika ds. rozliczeń finansowych projektu - P. Ewy Zając (Biuro Projektu) wniosku o zwrot kosztów dojazdu, w którym zostanie zawarta kalkulacja kosztów dojazdu. Uczniowie proszeni są o złożenie biletów jednorazowych potwierdzających cenę przejazdu na trasie (Miejsce Piastowe - Krosno, oraz Krosno - miejsce zamieszkania). Koszty zostaną zwrócone po złożeniu wniosków przez całą grupę (12 uczniów).