Informacja o rozliczaniu kosztów dojazdu na Kurs

INFORMACJA

Informujemy, że uczniowie, którzy uczestniczą w Kursie Kierowca Wózków Jezdniowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Krośnie mają prawo do zwrotu kosztów dojazdu na Kurs.

Podstawą zwrotu kosztów dojazdu jest złożenie u pracownika ds. rozliczeń finansowych projektu - P. Ewy Zając (Biuro Projektu) wniosku o zwrot kosztów dojazdu, w którym zostanie zawarta kalkulacja kosztów dojazdu. Uczniowie proszeni są o złożenie biletów jednorazowych potwierdzających cenę przejazdu na trasie (Miejsce Piastowe - Krosno, oraz Krosno - miejsce zamieszkania). Koszty zostaną zwrócone po złożeniu wniosków przez całą grupę (12 uczniów).

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)