Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: INFORMACJA dot. wypłaty stypendiów stażowych

INFORMACJA dot. wypłaty stypendiów stażowych

06 sierpień 2012 12:36

facebook twitter

Informujemy, że do tej pory nie otrzymaliśmy informacji co do wysokości wypłaty stypendium stażowego. Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Szkołą, a Stażystą, stypendium ma być wypłacone do 14 dni od daty zakończenia stażu. Ostateczny termin wypłaty stypendium mija 13.08.2012 r. i do tej pory zostanie one wypłacone. Jeżeli Szkoła otrzyma wytyczne w tej kwestii niezwłocznie wypłacimy stypendium.

Monika Subik
Koordynator projektu