INFORMACJA dot. wypłaty stypendiów stażowych

Informujemy, że do tej pory nie otrzymaliśmy informacji co do wysokości wypłaty stypendium stażowego. Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Szkołą, a Stażystą, stypendium ma być wypłacone do 14 dni od daty zakończenia stażu. Ostateczny termin wypłaty stypendium mija 13.08.2012 r. i do tej pory zostanie one wypłacone. Jeżeli Szkoła otrzyma wytyczne w tej kwestii niezwłocznie wypłacimy stypendium.

Monika Subik
Koordynator projektu

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)