Aktualności

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI


NA WAKACYJNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE
4 tyg. 150 godz. (stypendium stażowe prawie 1000 zł)
w ramach realizacji projektu „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie


09 maj 2017 16:18 · Czytaj więcej · 736 czytań ·


RUSZAMY Z KOLEJNĄ INWESTYCJĄ

W dniu 24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, a Firmą: Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń z Krosna - Wykonawcą robót budowlanych przy inwestycji „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym – pracowniach zawodowych i ich zapleczu”.· 28 kwiecień 2017 19:50 · Czytaj więcej · 727 czytań ·

Inwestycja na ostatniej prostej.

To już ostatnia prosta inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego obejmującego budowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach z instalacją elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”. Zakończenie i odbiór końcowy inwestycji zaplanowano na połowę maja.

· 28 kwiecień 2017 19:47 · Czytaj więcej · 699 czytań ·


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

„Wykonanie robót budowlanych
w obiekcie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym - pracowniach zawodowych i ich zapleczu - łazienka, korytarz, holl oraz w serwerowni, instalacja elektryczna i sieć LAN, instalacja wentylacji
i klimatyzacji, przebudowa instalacji wewnętrznych w tym roboty budowlane przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej (wymiana c.o, instalacja elektryczna - wymiana oświetlenia) w tym dostawa mebli, rolet  oraz projektorów multimedialnych” w ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.


· 13 kwiecień 2017 12:22 · Czytaj więcej · 737 czytań ·

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku zaplecza socjalno – szatniowego sal sportowych i boisk Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

· 10 kwiecień 2017 10:11 · Czytaj więcej · 410 czytań ·


Wyjazd edukacyjno – szkoleniowy do Torunia naszych reklamowców.

W dniach 29.03. – 31.03.2017r. w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START” został zorganizowany wyjazd szkoleniowy do Torunia dla klas III i IV Technikum Organizacji Reklamy. Pierwszego dnia uczniowie odwiedzili nowoczesną Drukarnię Offset Druk w Rogoźnicy k/Rzeszowa gdzie zapoznali się z innowacyjnymi technologiami druku. Po dotarciu na wieczór do Torunia uczestnicy udali się na Stary Rynek, który w nocnej odsłonie prezentował się pięknie.

· 06 kwiecień 2017 11:56 · Czytaj więcej · 839 czytań ·

Wyjaśnienia i modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy: ,,Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. ,, Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

Zamawiający doprecyzowuje wyjaśnienie do zaproszenia do składania ofert udzielone w dniu 28 marca 2017 roku


· 31 marzec 2017 18:38 · Czytaj więcej · 864 czytań ·


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu Techniki światłowodowe - łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla
3 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 20 uczniów  Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.


· 28 marzec 2017 11:31 · Czytaj więcej · 968 czytań ·

Wyjaśnienie Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy: „Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

 

Zawiadamia się, że w dniu 28 marca 2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na: „zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”


· 28 marzec 2017 11:28 · Czytaj więcej · 831 czytań ·


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:


· 27 marzec 2017 16:26 · Czytaj więcej · 803 czytań ·

LISTA RANKINGOWA OSÓB

LISTA RANKINGOWA OSÓB KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ UCZESTNICTWA I ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE na KURS TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWE – ŁĄCZENIE PRZEWODÓW MIEDZIANYCH I ŚWIATŁOWODOWYCH 20 godz.
w ramach projektu „MŁODZI  ZAWODOWCY  NA  START” 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
Lista powstała w oparciu o kryteria rekrutacji:
- średnia ocen ogółem x 2
- zachowanie: wzorowe – 4 pkt, bardzo dobre – 3 pkt., dobre – 2 pkt., poprawne – 1 pkt.
- zamieszkiwanie na terenach wiejskich -  1 pkt.· 25 marzec 2017 06:31 · Czytaj więcej · 1012 czytań ·


LISTA REZERWOWA OSÓB

LISTA REZERWOWA OSÓB KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ UCZESTNICTWA I
NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE na
KURS TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWE – ŁĄCZENIE PRZEWODÓW MIEDZIANYCH I ŚWIATŁOWODOWYCH 20 godz.
w ramach projektu „MŁODZI  ZAWODOWCY  NA  START” 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
Lista powstała w oparciu o kryteria rekrutacji:
- średnia ocen ogółem x 2
- zachowanie: wzorowe – 4 pkt, bardzo dobre – 3 pkt., dobre – 2 pkt., poprawne – 1 pkt.
- zamieszkiwanie na terenach wiejskich -  1 pkt.
W przypadku   rezygnacji ucznia z listy rankingowej z udziału w Kursie w jego miejsce zostaną zakwalifikowani uczniowie w następującej kolejności:· 25 marzec 2017 06:29 · Czytaj więcej · 938 czytań ·

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na: „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym - pracowniach zawodowych i ich zapleczu - łazienka, korytarz, holl oraz w serwerowni, instalacja elektryczna i sieć LAN, instalacja wentylacji i klimatyzacji, przebudowa instalacji wewnętrznych w tym roboty budowlane przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej (wymiana c.o, instalacja elektryczna - wymiana oświetlenia) w tym dostawa mebli, rolet oraz projektorów multimedialnych w ramach projektu pn. „ Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”


· 24 marzec 2017 20:47 · Czytaj więcej · 944 czytań ·


Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)