Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Zapraszam Państwa do składania ofert na: „Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. „ Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”


24 marzec 2017 18:31 · Czytaj więcej · 835 czytań ·


Wyjaśnienie zaproszenia do składania ofert

Dotyczy: zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop
i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP
na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Zawiadamia się, że w dniu 22 marca 2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na: zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.


· 22 marzec 2017 21:08 · Czytaj więcej · 1025 czytań ·

Ponowne zawiadomienie

RPO/ZAM/5/2017 Krosno, 20.03.2017 r.
Wg rozdzielnika


Dotyczy postępowania na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

Informuje się, że Wykonawca: Biuro Usługowo – Turystyczne Atlantic 35-073 Rzeszów, Plac Wolności 12, którego oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie odstąpił od podpisania umowy z Zamawiającym.

Działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 uprzejmie informujemy, że oferta Wykonawcy: UpHotel Sp. z o.o. Ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, jako kolejna ze złożonych w tym postępowaniu ofert została wybrana jako najkorzystniejsza.
W/w Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 15 800,00 zł.

· 20 marzec 2017 09:32 ·


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu Techniki światłowodowe - łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 20 uczniów  Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.


· 18 marzec 2017 17:17 · Czytaj więcej · 683 czytań ·

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:
zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie
prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.


· 17 marzec 2017 15:40 · Czytaj więcej · 913 czytań ·


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.


· 15 marzec 2017 19:53 · Czytaj więcej · 823 czytań ·

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
na Wyjazd Edukacyjno – Szkoleniowy do TORUNIA w terminie 29-31 marzec 2017 r.

w ramach realizacji projektu
„MŁODZI ZAWODOWCY NA START”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 1. Wyjazd Edukacyjno – Szkoleniowy do Torunia 2017 r.
  W programie:
  • wizyta w innowacyjnej drukarni i zapoznanie się z innowacyjnymi technologiami druku
  • 2 dniowe warsztaty medialne w Wyższej szkole Kultury Medialnej w Toruniu
 2. Uczestnikami szkolenia będą uczniowie klasy III i IV Technikum Organizacji Reklamy
 3. Termin wyjazdu: 29,30,31 marca 2017r.
 4. Co trzeba zrobić ? jak będzie przebiegała rekrutacja?:
  • I Etap : musisz zgłosić chęć uczestnictwa w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie druków rekrutacyjnych do 21.03.2017r.
  • II Etap: Komisja rekrutacyjna przeanalizuje zgłoszenia.
  • III Etap: Jeżeli się zakwalifikujesz – rozpoczniesz uczestnictwo w projekcie.

· 15 marzec 2017 13:35 ·


ZAWIADOMIENIE DLA UCZNIÓW KL. IV TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO

KURS PROJEKTOWANIE SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH
odbędzie się w dniu 18 marca 2017 r. (SOBOTA) godz. 9.00
w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – sala 12
Kurs przeprowadzi Firma FIBRAIN Sp. z o.o. Zaczernie
W przerwie dla wszystkich uczestników zaplanowano OBIAD.
Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin w formie testu. Uczestnicy na zakończenie otrzymają certyfikat.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

„MŁODZI ZAWODOWCY NA START”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie Projekt współfinansowany ze środków EFS


· 14 marzec 2017 16:43 ·

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.


· 07 marzec 2017 12:23 · Czytaj więcej · 744 czytań ·


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA OSÓB KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ UCZESTNICTWA I ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE na KURS projektowanie sieci światłowodowych 8 godz.
w ramach projektu „MŁODZI  ZAWODOWCY  NA  START” 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.


· 02 marzec 2017 17:04 · Czytaj więcej · 947 czytań ·

Gratulacje dla naszych uczniów!

Zakończył się 120 godz. Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). W Kursie udział brało 12 uczniów - byli to uczniowie kl. IV Technikum Drzewnego oraz kl. III ZSZ. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin zewnętrzny i otrzymali uprawnienia operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Kurs nie należał do łatwych, trzeba się było wykazać myśleniem matematycznym i technicznymi umiejętnościami, dlatego jak najbardziej gratulujemy!

Kurs zorganizowany w ramach projektu "Młodzi zawodowcy na START", który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


· 15 luty 2017 17:26 · Czytaj więcej · 823 czytań ·


Kurs operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w naszej szkole

Trwa realizacja projektu „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”, który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Kolejna grupa uczniów przystąpiła do udziału w nim. W bieżącym okresie realizowany jest Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w którym udział bierze ...

· 10 luty 2017 14:04 · Czytaj więcej · 960 czytań ·

Zapytanie o cenę

Miejsce Piastowe, dnia 9.02.2017 r.

Zapytanie o cenę

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę materiałów do realizacji zajęć z zakresu technik światłowodowych w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START”.
Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 17.02.2017 r.


· 09 luty 2017 20:00 · Czytaj więcej · 1006 czytań ·


Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)