Ogłoszenie dla Stażystów w ramach projektu "Młodzi zawodowcy na START" - staże w Polsce
Dodane przez Administrator dnia 25 lipiec 2017 15:32

Wszyscy stażyści po zrealizowanym stażu w m-cu lipiec 2017 proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się do Biura Projektu do P. Moniki Subik celem rozliczenia stażu.
Koordynator zaprasza w najbliższy poniedziałek tj. 31.07.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00 lub wtorek tj. 1.08.2017.
Wypłata stypendium stażowego w kwocie 997,40 zł nastąpi po złożeniu wszystkich dokumentów potwierdzających ...
Treść rozszerzona

Wszyscy stażyści po zrealizowanym stażu w m-cu lipiec 2017 proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się do Biura Projektu do P. Moniki Subik celem rozliczenia stażu.
Koordynator zaprasza w najbliższy poniedziałek tj. 31.07.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00 lub wtorek tj. 1.08.2017.
Wypłata stypendium stażowego w kwocie 997,40 zł nastąpi po złożeniu wszystkich dokumentów potwierdzających zrealizowanie stażu.
Uczeń/uczennica przedkładają:
1. Dzienniczek stażu - podpisane wszystkie dni przez opiekuna stażu w zakładzie pracy, uzupełniony dziennik w każdym dniu.
2. Listę obecności ze stażu.
3. Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu (zostały przesłane przez Opiekunów do stażystów lub Pracodawcy).
4. Ankietę ewaluacyjną - do odbioru i zrobienia na miejscu w Biurze Projektu.
5. Zdjęcia ze stażu, potwierdzające realizowane czynności (przynajmniej 1 szt. - przesłane na adres e-mail: monika_subik@autograf.pl).
Po złożeniu powyższych dokumentów zostanie wypłacone stypendium.

Rozliczenie kosztów dojazdu na staż nastąpi na podstawie:
1. Przedłożonego biletu miesięcznego lub oświadczenia Przewoźnika o cenie biletu miesięcznego na trasie dojazdu na staż.
2. Wypełnionego wniosku o zwrot kosztów dojazdu na staż - wniosek do pobrania w księgowości.
Zwrot kosztów dojazdu na staż zostanie wypłacony po rozliczeniu się wszystkich stażystów.

Staże realizowane są w ramach projektu "Młodzi zawodowcy na START"
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie