ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dodane przez Administrator dnia 06 listopad 2017 21:37

RPO/ZAM/11/2017

Miejsce Piastowe, dnia 6.11.2017 r.
według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie szkolenia obsługa programu ZW3D zintegrowanego systemu CAD/CAM Inżynieria odwrotna dla nauczyciela przedmiotów zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Treść rozszerzona

RPO/ZAM/11/2017

Miejsce Piastowe, dnia 6.11.2017 r.
według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie szkolenia obsługa programu ZW3D zintegrowanego systemu CAD/CAM Inżynieria odwrotna dla nauczyciela przedmiotów zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: 3D Master S.C. R. Lis
R. Wypysiński ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa za cenę 2 091,00 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert 

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

 
3D Master S.C. R. Lis
R. Wypysiński ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa

cena

2 091,00 zł

- 90,00 pkt

 

 

 

92,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Oferta najkorzystniejsza

 

kryterium społeczne

0,00 pkt

wykształcenie trenera

2,00 pkt