Projekty realizowane przez Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Dodane przez Administrator dnia 31 lipiec 2008 11:00

„Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego”

O Projekcie | Kalendarz rekrutacji


Treść rozszerzona

O projekcie

Projekt pn. Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego odpowiada na potrzeby uczniów kształcących się w szkołach zawodowych i przedsiębiorstw, rynku pracy. Potrzeby zostały zdiagnozowane za pomocą raportów powstałych w oparciu o badanie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego, gdzie najważniejszymi są: wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, których nie nabędą w podstawowym procesie dydaktycznym, szkolenie młodzieży na innowacyjnych kierunkach, szkolenie praktyczne na odpowiednim poziomie oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 1.09.2008 r. do 31.08.2009 r. i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest: wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na kierunkach zawodowych służące dostosowaniu kształcenia do wymogów rynku pracy oraz podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W ramach projektu:

Projekt adresowany jest do:

Rekrutacja uczestników projektu:

Nabór do klasy I odbywał będzie się w oparciu o powszechnie obowiązujące zasady rekrutacji do szkół średnich.
W przypadku pozostałych zadań podstawowymi kryteriami rekrutacji będzie średnia ocen z przedmiotów zawodowych, z praktyki, z zachowania oraz frekwencja ucznia. Procedura rekrutacji: osobiste złożenie deklaracji uczestnictwa w biurze projektu, weryfikacja kandydata w oparciu o kryteria, utworzenie listy rankingowej. Uczeń będzie mógł wziąć udział w kilku typach kursów, szkoleń. Proces rekrutacji uwzględnia zasady równych szans, w tym równości płci.

Kalendarz rekrutacji