Biblioteka

Godziny pracy

Poniedzialek

800

-

1430
Wtorek

1000

-

1400
Środa

800

-

1430
Czwartek

800

-

1530
Piątek

800

-

1400

Regulamin biblioteki

Prawa i obowiązki czytelników:

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Kożystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia ksiązkiczytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 5. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 6. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 7. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody pod koniec roku szkolnego.

 

Regulamin pracowni multimedialnej

1.Ogólne przepisy BHP

a)  W pracowni obowiązują przepisy statutu szkoły i regulaminu pracowni.
b)  Użytkownik jest zobowiązany szanować sprzęt, oprogramowanie oraz pracę własną i kolegów.
c)  Uczeń zajmuje stałe miejsce przy komputerze.
d)  W czasie zajęć poruszanie się po pracowni należy ograniczyć do minimum.
e)  Pracą pracowni kieruje nauczyciel - opiekun

2.Przed rozpoczęciem zajęć należy:

a)  Zmienić obuwie
b)  Sprawdzić kompletność wyposażenia stanowiska i pracowni.
c)  Sprawdzić ustawienie komputera i przygotować sprzęt pomocniczy.
d)  Otrzymać zgodę opiekuna na włączenie komputera.

3.Po zakończeniu pracy należy:

a)  Schować w wyznaczonym miejscu dyskietki i inne pomoce.
b)  Wyłączyć komputer i inne urządzenia.
c)  Zgłosić zakończenie pracy i zdać stanowisko

4.W pracowni nie wolno:

a)  Spożywać posiłków i pić napojów
b)  Samowolnie naprawiać sprzęt komputerowy i inne urządzenia elektryczne
c)  Uruchamiać własne oprogramowanie
d)  Używać urządzeń telekomunikacyjnych. Telefony komórkowe prosimy wyłączyć przed wejściem do pracowni

Księgozbiór biblioteki obejmuje:


 • lektury podstawowe i uzupełniające
 • literatura naukowa i popularno-naukowa
 • literatura piękna
 • słowniki, encyklopedie, leksykony
 • płyty CD zawierające materiały edukacyjne
 • podręczniki szkolne

Istotną częścią księgozbioru jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki, atlasy, leksykony, pozycje z zakresu historii literatury polskiej i inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy.

Wydawnictwa informacyjne uzupełniane są przez czasopisma:„Aura", „Wiedza i życie", „Młody technik", „Misje dzisiaj", „Przyroda polska", „Miłujcie się", „Świat nauki", „Przedsiembiorczość i praca".

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli umożliwiają czasopisma metodyczne : „Polonistyka", „Matematyka" , „Fizyka w szkole", „Chemia w szkole", „Wiadomości historyczne", „Poligrafika", „Wychowawca", „Biblioteka w szkole".

Wbibliotece istnieje możliwość wolnego dostępu do półek, co oznacza , że czytelnicy mogą samodzielnie dokonywać wyboru potrzebnych książek. Literatura piękna podzielona jest wg klasyfikacji literowej, a literatura popularno-naukowa według klasyfikacji dziesiętnej. W obrębie danego działu zastosowany jest układ alfabetyczny.

Najstarsze książki

Aula szkolna
„Ziemiaństwo Polski w czterech pieśniach" Kajetan Koźmian 1839r

„Ziemiaństwo Polski w czterech pieśniach" Kajetan Koźmian 1839r
Aula szkolna
„Sielanki" Szymon szymonowicz 1857r

„Sielanki" Szymon szymonowicz 1857r
Aula szkolna
„Poezje" Lucyjan Siemiański 1857r

„Poezje" Lucyjan Siemiański 1857r
„Fizyka" Stanisław Chlebowski 1870r

„Fizyka" Stanisław Chlebowski 1870r
„Wykład bajek krasickiego" 1871r

„Wykład bajek krasickiego" 1871r
„Pan starosta Kiślacki" 1873r

„Pan starosta Kiślacki" 1873r
„Kolebka, dom i grób" Jan Kochanowski 1880r

„Kolebka, dom i grób" Jan Kochanowski 1880r
„Mozajka gawędy szlacheckie" Berlicz Sas 1881r

„Mozajka gawędy szlacheckie" Berlicz Sas 1881r
„Komedje" Ignacy Krasicki 1883r

„Komedje" Ignacy Krasicki 1883r
„Fragmenta wzór pań mężnych" Jan Kochanowski 1883r

„Fragmenta wzór pań mężnych" Jan Kochanowski 1883r
„Pieśni i legendy dziejowe przez podolankę" Św Wojciech 1888r

„Pieśni i legendy dziejowe przez podolankę" Św Wojciech 1888r
„Uwagi nad Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza" FR. S. Reichman 1892r

„Uwagi nad Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza" FR. S. Reichman 1892r
„Dwie gawędyz przeszłości" Dra Antoni J. 1893r

„Dwie gawędyz przeszłości" Dra Antoni J. 1893r
„Zywot Adama Mickiewicza" Władysław Mickiewicz 1894r

„Zywot Adama Mickiewicza" Władysław Mickiewicz 1894r

„Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu- opowiadanie młodszemu bratu" Maria Gozecka 1897r"


„Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu- opowiadanie młodszemu bratu" Maria Gozecka 1897r

Biblioteka szkolna MZSP

Aula szkolna
Biblioteka szkolna
Aula szkolna
Biblioteka szkolna
Aula szkolna
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)