Zmarli Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

Lista zmarłych Nauczycieli i Pracowników Szkoły

 • Władysław Basista
 • Zygmunt Błaż
 • Stanisława Dąbrowicz
 • Emilia Kandefer
 • Jan Kandefer
 • Mieczysław Kornas
 • Helena Kułak
 • Stanisław Kubit
 • Kazimierz Kuprowski
 • Bronisława Muszyńska
 • Eugeniusz Prajsnar
 • Antoni Ryba
 • Stanisław Rygiel
 • Zbigniew Sabik
 • Czesław Sołtysik
 • Grażyna Sporniak
 • Władysław Such
 • Stanisław Szwast
 • Antoni Trygar
 • Stanisława Wiech
 • Kazimierz Zborowski
 • Jan Zygarowicz
 • Andrzej KORAB
 • Jan PENAR
 • Jakub SMAK
 • Kazimierz BARUD
 • Józef KIELAR
 • Kazimierz SZAŁANKIEWICZ
 • Zofia KLARA
 • Józef SZNAJDER
 • Henryk BORKOWSKI
 • Franciszek WĘGRZYN
 • Jan JAKIEŁA
 • Jan MALKIEWICZ
 • Antoni TOMOŃ
 • Adam HARA
 • Zofia CETERA
 • Franciszek NIEDZWIEDZKI
 • Tomasz DZIAŁOWSKI
 • Tadeusz SZNAJDER
 • Ludwik PŁATEK
 • Paweł BREJA
 • Stanisław ŚNIEŻEK

Módlmy się w ich intencji:

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków.
Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zmarłych.
Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby dusze zmarłych oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)