PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

Kolejny projekt ze środków UE będzie realizowany w naszej szkole i kolejne nowe możliwości dla uczniów kształcących na kierunkach zawodowych.

Od 1 maja 2012 r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu systemowego „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW, który realizowany będzie w latach 2012 - 2014 przez Lidera projektu - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.  

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

„ jak to się zaczęło?”

Jako nieliczni z wielu Szkół zawodowych na Podkarpaciu podjęliśmy inicjatywę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i w krótkim czasie złożyliśmy propozycję realizacji projektu partnerskiego tzn. opracowaliśmy założenia i cele projektu, formy wsparcia, harmonogram i budżet. Uważaliśmy, że taka szansa się szybko nie powtórzy, a realizacja projektu daje wiele możliwości dla naszej szkoły   i naszych uczniów kształcących się na kierunkach zawodowych. Otrzymaliśmy zgodę na realizację projektu  i akceptację budżet na kwotę 705.937,22 zł.
„o projekcie
Idea projektu skupia się na połączeniu teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmocnieniem więzi między światem edukacji i pracy. Współczesny pracodawca oczekuje od pracownika umiejętności, które można byłoby przypisać kilku zawodom. Dodatkowo coraz częściej oczekują od absolwentów Szkół konkretnych umiejętności praktycznych niż wykształcenia formalnego. W odpowiedzi na te wymogi współczesnego rynku pracy nasza szkoła zrealizuje projekt, w ramach którego uczniowie będą bezpłatnie podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
„dla kogo i co?...
Projekt zakłada uczestnictwo w następujących formach wsparcia uczennic i uczniów następujących Szkół:
Technikum Informatyczne
Technikum Technologii Drewna
Technikum Poligraficzne/ Procesów Drukowania
Technikum Organizacji Reklamy
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Kursy:

Warsztaty:

Przeprowadzone zostaną również zajęcia dodatkowe:

W ramach Projektu realizowane będą płatne (w wysokości 1.000 zł) 4 tygodniowe staże (150 godz.) w okresie letnich wakacji dla uczniów kl. III i kl. IV w zakładach pracy. Zorganizujemy również miesięczne praktyki zawodowe w innej formie jak dotychczas. Dzięki temu uczniowie będą mogli się zapoznać z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu oraz otrzymają pierwsze wynagrodzenie za pracę - stypendium stażowe.
Szkoła w ramach projektu będzie mogła doposażyć się w nowoczesne pomoce dydaktyczne pod potrzeby programu nauczania, na ten cel przeznaczymy w naszym projekcie kwotę 170.000 zł. w ramach tzw. cross-financingu. Zaplanowaliśmy, że utworzymy Laboratorium Robotyki, które zostanie wyposażone w modele robotów do samodzielnej instalacji, programowania i będzie wykorzystywane do zajęć praktycznych w Technikum Informatycznym. Mamy również nadzieję, że uda nam się tez w przyszłości je wykorzystać przy tworzeniu nowego technikum robotyki.   Kolejno utworzymy Studio fotograficzno - medialne, które pozwoli nam zorganizować profesjonalne zajęcia praktyczne i zawodowe w technikum organizacji reklamy, a także w technikum poligraficznym. Wszystkie kierunki będą mogły skorzystać z 2 profesjonalnych pracowni językowych, do których zakupiony zostanie pełny osprzęt  i oprogramowanie. Dotychczas nauka języków odbywała się w sposób tradycyjny, wykorzystując nowe technologie chcemy podnieść jakość kształcenia i wyniki nauczania wśród uczennic i uczniów. Zaplanowaliśmy również zakup kolejnej maszyny/obrabiarki CNC z dużym stołem roboczym, którą wykorzystamy podczas zajęć praktycznych na kierunkach drzewnych i podczas organizowanych kursów.   Ponadto dla wszystkich uczniów udostępnimy ramach Doradztwa edukacyjno - zawodowego sprzęt komputerowy   z oprogramowaniem, biblioteczkę oraz filmy edukacyjne.

Wszystkie informacje związane z realizacją projektu znajdować się będą na szkolnej stronie internetowej, w zakładce aktualności, a także na tablicy informatycznej.

Zapraszamy do udziału w projekcie „ PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”   to dla Was wszystkich wielka szansa na lepszy start!

Monika Subik - koordynator projektu

Pliki do pobrania:

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)