Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej

Opis projektu:

„Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”
Nr RPPK.06.04.03-18-0042/15-00
Oś priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna
Beneficjent:
Zgromadzenie Św. Michała Archanioła -
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
ul. Ks. Br. Markiewicza 25b
38-430 Miejsce Piastowe

Wartość projektu: 1.323.700,00 PLN
Dofinansowanie z EU: 758.533,83 PLN
Celem projektu jest poprawa standardu i dostępności szkolnej infrastruktury sportowej oraz podniesienie jakości kształcenia w MZSP Miejsce Piastowe poprzez budowę i wyposażenie infrastruktury sportowej.
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury sportowej zlokalizowanej na działkach: 1284/3 i 1286 położonych w Miejscu Piastowym, przy ul. Ks. Br. Markiewicza 25b.

Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji, w skład której wchodzi:

 1. budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożna o wym.: 62,00 m x 30,00 m, - o pow. 1.860,00 m2. Nawierzchnia płyty boiska z trawy syntetycznej zielonej. Stałe wyposażenie: Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.
 2. budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, o wym: 32,10m x 19,10m - o pow. 613,11 m2. Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa gr.13mm.Stałe wyposażenie: Koszykówka: Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, z mechanizmem regulacji wysokości. Ilość: 2 zestawy, Siatkówka: Słupki aluminiowe owalne, montowane w tulejach, siatka całosezonowa. Ilość: 1 zestaw- 2 słupki.
 3. budowa urządzenia do lekkiej atletyki, w tym:

- 100m bieżnia dwutorowa o nawierzchni syntetycznej o pow.282,14 m2,
- skok w dal,
- boisko do rzutu pchnięcia kula o pow. 128,56 m2,
Urządzenia do lekkiej atletyki zaprojektowano „kompleksowo” wykorzystując cześć nawierzchni bieżni do rozbiegu, do skoku w dal. Bieżnia ma „start” o długosci 3m oraz „mete” o dł. 12m co pozwala na bezpieczny start i wyhamowanie zawodników. Na przedłużeniu „mety” zaprojektowano zeskocznie z belka do odbicia. Nawierzchnia jak w przypadku boiska wielofunkcyjnego.

 1. przebudowa istniejących pomieszczeń w MZSP na zaplecze higieniczno – sanitarno – szatniowe - pow. zabudowy części budynku MZSP podlegająca przebudowie z przeznaczeniem na zaplecze sanitarno - szatniowe: 352,92 m2.

Lokalizacja; Miejsce Piastowe, ul. Ks. Br. Markiewicza, działka 1286. Prace prowadzone będą na parterze budynku: mieszczą sie tu: hol, korytarz, szatnie, umywalnie, sanitariaty, siłownia, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia). Powierzchnia użytkowa budynku: 533,52 m2, Powierzchnia netto: 537,9 m2, Kubatura budynku: 2.426,5 m3
Projektowana funkcja i zakres przebudowy istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego obejmuje:
1) przebudowę istniejących szatni oraz sanitariatów. Przebudowa obejmuje nowy układ funkcjonalno-przestrzenny szatni
i połączonych z nimi węzłów sanitarnych, zaprojektowanie drzwi zewnętrznych do szatni w miejscu istniejących otworów
okiennych.
2) zaprojektowanie dodatkowych dwóch szatni z węzłami sanitarnymi w miejscu istniejącej siłowni oraz pomieszczenia
gospodarczego, od strony południowej budynku oraz dodatkowych dwóch sanitariatów (w tym jeden przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) dostępnych z korytarza.
3) wydzielenie pokoju trenera, magazynu sprzętu sportowego, składziku porządkowego oraz sanitariatów (w tym jeden przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).
4) przebudowa holu wejściowego, wyburzenie ścian oraz ujednolicenie poziomów posadzki
5) dostosowanie budynku do wymogów obowiązujących przepisów p.poż., m.in. demontaż palnych okładzin z dróg ewakuacyjnych na parterze i piętrze budynku, wydzielenie klatki schodowej drzwiami p.poż. oraz wydzielenie strefy warsztatów.
6) wymianę stolarki okiennej: okno 1 szt. tj. 1,598 m2 (białe, PCV, 5 komorowe, szyba U=1,1) oraz witryna okienna stała zewnętrzna PCV 1 szt. tj. 2,907m2 oraz wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej: 29 szt. tj. 53,339 m2 w tym (drzwi przeszklone jednoskrzydłowe profilowe - 2,111 m2, drzwi płytowe pełne jednoskrzydłowe - 42,2 m2, drzwi stalowe p.poz jednoskrzydłowe - 9,028 m2 oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej - 8 szt. tj. 20,274 m2 (białe, PCV, 3 szt. przeszklone)

 1. budowa ciągów komunikacyjnych (chodniki z kostki betonowej o gr. 6 cm) pow. 601,35 m2, oraz 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych o pow. 37 m2 z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm.
 2. budowa oświetlenia obiektu sportowego z naświetlaczami i instalacja odgromowa - oświetlenie całego obiektu sportowego zlokalizowane na masztach stalowych wys. 9m - 8 szt., wraz z fundamentem prefabrykowanym, oświetlenie bieżni ogólne na słupkach wys. 4m.
 3. budowa ogrodzenia obiektu wraz z brama wjazdowa i furtkami. Ogrodzenie trwałe wysokości 2,0-4,1m od poziomu boiska - ogrodzenie systemu „ORLIK” z siatki stalowej powlekanej PCV w kolorze szarym. Słupki systemowe stalowe, profil zamknięty, wbetonowane na stałe w stopach fundamentowych 30x30x120cm, 2 furtki i brama z wbudowana furtka wejściowa. Ogrodzenie boiska wys. 4,00 - 137,27 m, wys. 2,0 - 187,56 m.
 4. budowa infrastruktury technicznej podziemnej, w tym: sieci kanalizacji deszczowej wewnętrznej, przebudowę odcinka

sieci wodociągowej, wewnętrzna instalacja elektryczna.
W ramach projektu również zakupimy sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć z aerobiku, Zumby (zestaw interaktywny – tablica i rzutnik, nagłośnienie, stepy).

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)