Warsztaty Szkolne

Warsztaty Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
38-430 Miejsce Piastowe
ul. ks. Br. Markiewicza 25b
telefon: (013) 43-530-88

Zajęcia praktyczne są jednym z głównych elementów procesu kształcenia zawodowego.

Przy naszej szkole istnieją Warsztaty Szkolne, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Bogate wyposażenie pracowni, duże doświadczenie zawodowe nauczycieli praktycznej nauki zawodu, gwarantują wysoki poziom kształcenia praktycznego, duże umiejętności zawodowe absolwentów szkoły oraz łatwą adaptację zawodową po podjęciu pracy. Ważnym uzupełnieniem przygotowania zawodowego i specjalistycznego jest praktyka zawodowa oraz zajęcia specjalizujące, które mogą również odbywać się na terenie Warsztatów. Kierunki kształcenia i sposób prowadzenia praktycznej nauki zawodu zapewniają absolwentom możliwość dalszego kształcenia. Tym, którzy nie podejmują dalszej nauki, dają możliwość zatrudnienia w zakładach przemysłowych, w zakładach rzemieślniczych, a także prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Warsztaty Szkolne są producentem różnorodnego wyposażenia dla:

W szerokiej ofercie wyrobów znajdują się między innymi:


1. Zestaw mebli do pracy:

2. Zestaw mebli do przechowywania:

3. Elementy warsztatowe:

4. Meble tapicerowane:

5. Wyroby według indywidualnych zamówień klientów.

6. Naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów w meblach ogólnego przeznaczenia i meblach
tapicerowanych.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)