Wychowawstwa

Rok szkolny:2018/2019
Liceum Ogólnokształcące:
klasa wychowawca
I Liceum Ogólnokształcące Amgr Marta Guzik
I Liceum Ogólnokształcące Bmgr Michał Jurczyk
I Liceum Ogólnokształcące Cmgr Teresa Orzechowska-Trznadel
I Liceum Ogólnokształcące Dmgr Marta Tomoń
I Liceum Ogólnokształcące Emgr Magdalena Ciupińska
II Liceum Ogólnokształcące Amgr Radosław Bloch
II Liceum Ogólnokształcące Bmgr Monika Kierek
II Liceum Ogólnokształcące Cmgr Piotr Ciupiński
II Liceum Ogólnokształcące Dmgr Anna Kędzior-Sokołowska
III Liceum Ogólnokształcące Amgr Barbara Rysz
III Liceum Ogólnokształcące Bmgr Wojciech Świstak
III Liceum Ogólnokształcące Cmgr Monika Kucia
III Liceum Ogólnokształcące Dmgr Katarzyna Wiśniewska
Technikum Informatyczne:
klasa wychowawca
I Technikum Informatyczne Amgr inż. Dominika Niedziela-Michalak
I Technikum Informatyczne Bmgr Barbara Łatanik-Skwara
II Technikum Informatyczne AmgrZofia Jakieła
II Technikum Informatyczne Bmgr inż. Bogdan Lula
III Technikum Informatyczne Amgr Katarzyna Bajger
III Technikum Informatyczne Bmgr Katarzyna Łukowicz-Kolbusz
IV Technikum Informatycznemgr inż. Przemysław Niedziński
Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych:
klasa wychowawca
IIII  Technikum Cyfrowych Procesów Graficznychmgr Katarzyna Łukowicz-Kolbusz
IV  Technikum Cyfrowych Procesów Graficznychmgr Marta Wojtoń
Technikum Drzewne:
klasa wychowawca
I  Technikum Drzewnemgr Barbara Rajnik
II  Technikum Drzewnemgr Magdalena Michalska
III  Technikum Drzewnemgr Agnieszka Penar
Technikum Organizacji Reklamy:
klasa wychowawca
I Technikum Organizacji Reklamymgr inż. Wojciech Ryń
II Technikum Organizacji Reklamymgr Alicja Kosiorowska
III  Technikum Organizacji Reklamymgr Agnieszka Penar
IV  Technikum Organizacji Reklamymgr Marta Wojtoń
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej:
klasa wychowawca
I Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowejmgr inż. Wojciech Ryń
II Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowejmgr Ewa Korczyńska
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
klasa wychowawca
III  Zasadnicza Szkoła Zawodowa mgr Renata KmakFrydrych

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)