Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Zgromadzenie św. Michała ArchaniołaZgromadzenie św. Michała Archanioła

Zgromadzenie św. Michała Archanioła (CSMA, łac.Congregatio Sancti Michaelis Archangeli, popularna nazwa michalici) – wspólnota kapłanów i braci zakonnych założona na początku XX wieku przez bł. księdza Bronisława Markiewicza. Patronem Zgromadzenia jest św. Michał Archanioł.