Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza


30.01.2021

Kalendarz: Tydzień | Miesiąc | Rok  

Wydarzenie 30.01.2010
Liturgiczne święto błogosławionego ks. BRONISŁAWA MARKIEWICZA
Powtórz: Rocznie
Eksport
Liturgiczne święto błogosławionego ks. BRONISŁAWA MARKIEWICZA<p>W dniu 30 stycznia, w ogólnym kalendarzu liturgicznym, obchodzone jest wspomnienie dowolne błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, kapłana. Dla wspólnot michalickich ten dzień jest
Świętem.<br />
Ze Wstępu w Mszale: Bł. Bronisław Markiewicz, urodził się w 1842 roku, kapłan diecezji przemyskiej, wielki wychowawca opuszczonych dzieci i młodzieży. Dla opieki nad nimi założył zgromadzenie księży
i sióstr św. Michała Archanioła. Umarł w Miejscu Piastowym, 29 stycznia 1912 roku.</p>
Administrator - 21 maj 2010