Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza


01.06.2021

Kalendarz: Tydzień | Miesiąc | Rok  

Wydarzenie 01.06.2010
Dzień Dziecka
Powtórz: Rocznie
Eksport
Tradycja świętowania Dnia Dziecka 1 czerwca została zainicjowana i ustanowiona przez Światową Federację Kobiet Demokratycznych w 1949 roku. Początkowo miało to być głównie święto ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i głodem. Jednak z czasem nabrało rodzinnego charakteru i stało się dniem gier, zabaw, konkursów oraz festynów organizowanych dla dzieci i ich rodziców.
Administrator - 05 luty 2010