Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza


16.10.2021

Kalendarz: Tydzień | Miesiąc | Rok  

Wydarzenie 16.10.2010
Dzień Papieża Jana Pawła II
Powtórz: Rocznie
Eksport
16 października 1978 roku o godzinie 18.18 tłum wiernych zgromadzony licznie na placu przed bazyliką św. Piotra w Watykanie zobaczył w świetle reflektorów wyraźny, biały dym unoszący się z komina. Był to znak, że w siódmym głosowaniu konklawe kardynałów wybrało nowego papieża.
"Wezwali go z kraju dalekiego, dalekiego, ale tak zawsze bliskiego we wspólnocie i tradycji chrześcijańskiej" - mówił godzinę później nowy papież Jan Paweł II do tłumu wiernych. Wybór na tron Stolicy Apostolskiej Karola Wojtyły, kardynała z Krakowa, pierwszego papieża nie-Włocha od 455 lat, czyli od czasów Hadriana VI, był wielkim historycznym wydarzeniem. Jan Paweł II był konsekwentnym kontynuatorem drogi Kościoła wyznaczonej w czasie Soboru Watykańskiego II. Był też pierwszym papieżem-pielgrzymem, odwiedzającym wiernych ze swoim nauczaniem we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej Ojcem Świętym, który we współczesnym świecie nadał zupełnie nowe znaczenie misji apostolskiej.

Jan Paweł II to nie tylko pierwszy papież Polak, ale i pierwszy papież, który stanął na polskiej ziemi. Wydarzyło się to 2 czerwca 1979 roku. Tego samego dnia Ojciec Święty powiedział na placu Zwycięstwa w Warszawie (obecnie plac Piłsudskiego): "Oby zstąpił Duch Twój i odmienił oblicze ziemi. Tej ziemi.". Słowa te stały się proroctwem.
Miliony Polaków uwierzyły wtedy w możliwość odrodzenia Polski. Prowadziło to w prosty sposób do wybuchu społecznego niezadowolenia w sierpniu następnego roku, powstania "Solidarności" i zmiany ustroju po kolejnych dziesięciu latach. Pokojowy - mimo wszystko - przebieg tego procesu w dużej mierze również należy wiązać z wpływem polskiego papieża. Pielgrzymował on do Ojczyzny jeszcze w 1983, 1987, 1991, 1995 (nieoficjalnie), 1997, 1999 i 2002 roku.
W świadomości ogromnej części społeczeństwa jest obecny stale. Jego pontyfikat, rozpoczęty od słów nie lękajcie się, bez wahania można nazwać niezwykłym jak również jednym z największych w dwutysiącletniej historii Kościoła.
Administrator - 05 luty 2010