Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Sukces III klasy gimnazjum

Sukces III klasy gimnazjum

30 czerwiec 2015 21:56

facebook twitter

Znamy już wyniki testów gimnazjalnych! Możemy się pochwalić wysokimi średnimi procentowymi, które osiągnęli uczniowie klasy trzeciej – są one wyższe niż średnia gminy, powiatu, a nawet województwa!
Serdecznie gratulujemy pierwszej grupie absolwentów naszego gimnazjum. Życzymy dalszych sukcesów w szkołach ponadgimnazjalnych, które wybrali.

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Język obce

Język polski

Historia i wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom rozszerzony

Pkt % Pkt % Pkt % Pkt % Pkt % Pkt %
max 32 100

32

100 29 100 28 100 40 100 40 100
Michalickie Gimnazjum 24 75 21,8 68 17,1 59,1 17,4 62 29,9 74,7 25,6 64
Gmina 20,9 65,3 20,7 64,7 14,5 50,1 14,5 51,9 26 65 17,6 43,9
Powiat 20,3 63,4 20,2 63,1 14,7 50,8 14,3 51 24,7 61,9 16,5 41,3
Województwo 20,1 62,7 20,8 65 14,6 50,3 14,3 51,2 26,1 65,2 18,1 45,2